הרב יאיר פרנק
הרב יאיר פרנק צילום: Noam Moskowitz/flash90

אנשי עמונה – אנשי אמת ושלום.

כפי שהודענו ופרסמנו פעמים רבות – לא ננקוט באלימות חלילה במהלך הגירוש. לא נרים יד על חייל ועל שוטר. לא אנו, ולא כל הבאים לתמוך בנו. גם אין לנו יומרה שבכוחינו, וממילא ברצונינו, למנוע את הגירוש וההרס.

מאידך, חובתנו התורנית, המוסרית והאזרחית – לומר ולבטא לכל באי עולם את האמת, ולמחות מחאה נמרצת על הגירוש הנפשע שמדינת ישראל החליטה לעשות בנו. לצעוק צעקה גדולה וזעקה מרה שישמעו מסוף העולם ועד סופו, זעקתה של ארץ ישראל, וזעקתו של כל העם היהודי לדורותיו. בתקווה ובתפילה כי יהיה זה הגירוש האחרון.

מחאה זו תתבטא בכך שלא נצא מבתינו ברצונינו, על הרגליים, אלא יצטרכו לשאת אותנו, ולנתק אותנו בכאב מארצינו.

פשוט אם כן כי אין במחאה זאת, שלנו ושל התומכים הבאים לישוב, שום סתירה להתחייבות שניתנה. בכל מקרה מסורה לנו זכות המחאה שיש לכל אזרח במדינה מתוקנת, ולכל אדם שעושים לו עוול, בוודאי עוול גדול כגירוש אדם מביתו, והריסה נפשעת ומיותרת של ישוב שלם לאחר עשרים שנה.

יודגש כי לא מפי מי שדרש מאיתנו זאת אנו חיים. הוראה תורנית ומוסרית זו, לא לנהוג באלימות חלילה, ולהביע מחאה פסיבית רחבה, כבר ניתנה על ידי בכתב ובע"פ לכל הבאים לעמונה לפני חודש וחצי, ונחתמה על ידי גדולי רבותינו, הרב חיים דרוקמן שליט"א, הרב יעקב אריאל שליט"א והרב דב ליאור שליט"א, ועוד רבנים רבים אחרים.

בכאב גדול על חילול ה'

ובצפייה לישועה לפרט ולכלל

יאיר פרנק

רב הישוב עמונה