מתוך הסרטון
מתוך הסרטון צילום: חותם

שאלת השבוע בעיתון ''בשבע'':

הסרטון של 'חותם' נגד גיוס בנות דתיות – הסברה משכנעת או גול עצמי?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים לפרסם את תגובותיהם. תשובות נבחרות ומפורטות שייחתמו בשם מלא וכתובת יופיעו במדור ''שאלת השבוע'' בגיליון הקרוב.