דן מרידור
דן מרידורפלאש 90

השר לשעבר ואיש הליכוד דן מרידור תוקף בחריפות את חוק ההסדרה, מזהיר מפניו וקורא לחברי הכנסת להצביע נגדו.

בפתח המאמר שפורסם בעיתון ״הארץ״, מרידור מזכיר כי הכנסת מעולם לא חוקקה חוקים המסדירים את קניינם של ערביי יהודה ושומרון. לדבריו הכנסת נבחרה על ידי הישראלים ולא על ידי ערביי יו״ש ואף אין לכנסת סמכות לחוקק עבורם.

מרידור ציין כי ממשלות ישראל לדורותיהן לא החילו את הריבונות ביו״ש, גם לא בגין ושמיר, זאת משום שאם ״רוצים לחוקק ביו"ש, צריך להחיל את הריבונות ולתת לתושבי יו"ש זכות להתאזרח ולהצביע לכנסת. והמשמעות ברורה״.

חוק ההסדרה, טוען מרידור, הוא חוק עוול שיעטה קלון על ספר החוקים של ישראל. ״לא לחינם חבר הכנסת בני בגין, איש ארץ ישראל, כינה אותו ׳חוק הגזל׳״.

לדבריו התובעת של בית הדין הבינלאומי בהאג עומדת להחליט בקרוב אם ״פלסטין״ היא מדינה. ״עצרת האו"ם כבר החליטה ברוב עצום שפלסטין היא מדינה. במסמכי אמנת רומא שהקימה את בית הדין נקבע במפורש שההתנחלות היא עבירה. אנחנו רוצים להגיע לשם?״.

מרידור מדגיש כי החלטה כזאת של בית הדין תסכן את ההתיישבות כולה, ושואל את חברי הכנסת ״למה לכם לסבך אותנו בסיכון חמור כזה? זה רציני ומאוד מסוכן. היזהרו במעשיכם״.

הוא מציין כי במשך חמישים שנה ישראל הקפידה לומר לעולם שהיהודים בין״ש לא נוטלים אדמה פרטית מן הערבים לצורך בניית יישובים. ״בחקיקת חוק זה תשחקו לידי אש"ף ולידי כל אויבינו ומתנגדינו: הנה הוכח, הם יאמרו, שההתנחלות היא מעשה גזל״.

״החוק הזה אינו צודק ואינו חוקתי״, מסיים מרידור את מאמרו בעיתון הארץ. ״הוא נוגד את עקרונות היסוד של המשפט הישראלי. הוא מזיק לישראל ומסכן את כל ההתישבות ביו"ש. הצביעו נגדו. אל תירשמו בדברי ימי הכנסת שלנו כמי שנתנו יד להצעה הרעה והמסוכנת הזאת״.