קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב בצלאל לנדוי היה תלמיד חכם וסופר ומרצה בחסד, מיוחד במינו בהיקף ידיעותיו ושטחי התעניינותו וגם בחביבותו ואנושיותו.

הרב יואל קטן , י"ג בשבט תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

שער השמים.

תולדות המקומות הקדושים וציוני הקודש בירושלים, חברון וקבר רחל.

בצלאל לנדוי.

ירושלים,

תשע"ז. 260+עד עמ'

(8103coil@gmail.com)

ספרו 'הגאון החסיד מווילנא' היה שנים רבות המקור העיקרי לתולדות חייו של הגר"א. במשך חייו כתב אלפי מאמרים בענייני היום (הוא שימש בין השאר כסופרו של עיתון 'המודיע' בכנסת) ובענייני תורה, ובעיקר בענייני ארץ ישראל וגדולי ישראל. בצדק ובחוכמה החליטו בניו שהגיע הזמן לאסוף את מיטב מאמריו ולפרסמם לפי נושאים.

לפנינו שני הכרכים הראשונים: 'שער השמים' – ט"ו פרקים מקיפים בתולדות הר הבית וירושלים וקברי קדמונים שבה, עם פרקים על חברון וקבר רחל, וגם נספח שבו נידון מנהג ההשתטחות על קברי צדיקים, וקונטרס שמרכז תפילות שונות שיש שנהגו לאומרן על קברים אלו. נוסף על כך יצא לאור כרך של קינות לתשעה באב, שאליו צורפו תולדות הקודש והמקדש וענייני תשעה באב באספקלריה תורנית והיסטורית, כמאתיים עמודים מפרי ידיו ז"ל.

*****

אוהל מועד.

הגיגי מועד וחג. ט"ו בשבט ופורים.

איציק אמתי.

טנא,

תשע"ז. קמז עמ'

(054-5684691)

חוברת נוספת של הרב איציק אמִתַי, איש תורה וחינוך, ממגורשי עצמונה שהתיישבו ביישוב טנא שבדרום הר חברון, וכעת מראשי ישיבת אשתמוע הסמוכה. בסדרת החוברות 'אוהל מועד' נמצאים דברים נשגבים על המפגשים של עם ישראל עם ריבונו של עולם במערכות המועדים. חלקם דברים שנלמדו ונאמרו לחברים מקשיבים בעיצומם של ימי הגירוש והתקווה שאחריהם, בשנים תשס"ה-תשס"ו.

בענייני ט"ו בשבט מדבר הרב אמתי על הנטיעות הגשמיות והרוחניות, על פירות הארץ וטעמיהן, ובענייני פורים הוא עוסק בשמחה, בארבע הפרשיות, במגילת אסתר וביחסו של פורים לבית המקדש ועוד, כשהרוב מבוסס על תורת החסידות לגווניה.

*****

המהפכה הסרוגה.

כיצד כבשו צעירי המפד"ל את הנהגת המפלגה.

ד"ר דניאל ורמוס.

פ"ת,

תשע"ז. 296 עמ'

(‫rachelvermus@walla.com)

ספר מיוחד זה מאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של התהליכים והאירועים שהיוו את הרקע לשינוי הגדול שחל סביב מלחמת ששת הימים במפלגה השלישית בגודלה והמצומצמת בהשפעתה – המפד"ל, שינוי שהשפיע מאוד על הציבור הדתי-לאומי בפרט ועל המדינה בכלל. הרבה מהיש היום במדינה ובהתפתחות האדירה של הציבור שלנו, הוא בזכות פועלם של כמה בחורים צעירים שהחליטו שהגיע הזמן לשינוי, ובמרצם וחוכמתם הצליחו הרבה יותר ממה שהם ייחלו.

דני ורמוס היה יד ימינו ואיש סודו של זבולון המר במשך שנים, וכמו שבחייו הציבוריים הוא השאיר את קדמת הבמה לאחרים – גם בספר מתוארים האירועים בכנות ובצניעות, במבט מלא יראת שמיים ואהבת העם והארץ. באחד הפרקים מתואר איך לקראת מלחמת ששת הימים, בעקבות מבצע סריגת כיפות לחיילים דתיים, נולדה אופנת הכיפות הסרוגות שהפכה למייצגת המגזר שלנו... ספר חשוב ומרתק של שליח ציבור הגון.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com