מי יבקר את המבקר?

הצעת חוק חדשה, ביוזמה משותפת של ח"כ דוד ביטן וח"כ מיקי רוזנטל, תסדיר את הביקורת על משרד המבקר, ותייעל הטיפול בחושפי שחיתויות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ד בשבט תשע"ז

מי יבקר את המבקר?   -ערוץ 7
מי יבקר אותו? המבקר יוסף שפירא
צילום: פלאש 90

יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן (הליכוד) מקדם יחד עם ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ) הצעת חוק לפיה גם משרד מבקר המדינה יבוקר בדו"ח שנתי ויחויב לצמצם משמעותית את משך הטיפול בעובדים שחשפו שחיתות במקום עבודתם.

על פי ההצעה תוסמך הוועדה לביקורת המדינה למנות בודק חיצוני שישמש כ"מבקר למבקר" ויבחן את התנהלות משרד מבקר המדינה בנוגע לניהול הכספי, מינויים, יעילות, טוהר המידות ועוד. המבקר החיצוני יגיש לוועדת הביקורת דו"ח אחת לשנה.

בנוסף, יוגבל בחוק משך הטיפול בתלונות של חושפי שחיתויות כנגד מעסיקיהם בשירות המדינה. נציב תלונות הציבור במשרד המבקר ייתן מענה לתלונת חושף שחיתות שהלין על הפרת צו הגנה לא יאוחר מ-180 יום מהגשת התלונה.

כמו כן, יחייב החוק את משרד המבקר לדון בכל חצי שנה בצו הגנה קבוע או זמני של חושף שחיתות ולתת את הדעת על המשך טיפול במקרה.

סעיפים אלו צורפו להצעה מאחר שחושפי שחיתויות רבים העידו כי הימשכות הטיפול וגרירת הרגליים במשרד המבקר שלעיתים נמשכה מספר רב של שנים הותירה אותם חשופים להתנכלויות קשות ולפיטורים.

עוד קובעת ההצעה כי בתביעה בגין התנכלות או פיטורים של חושף שחיתות, תועבר חובת ההוכחה מהעובד – למעסיק. כך, יאלץ המעסיק להוכיח בבית המשפט כי שינוי תנאי העסקת העובד לא נוגעת לעובדה שחשף שחיתות.

בנוסף, צו הגנה לחושף שחיתות יקבל לראשונה מעמד של ראויה מוכרת בבית המשפט וכן, במקרה של תלונות חוזרות על שחיתות כנגד אותו אדם, יחויב המבקר להעביר את המידע ליועץ המשפטי לממשלה.