מנכ"ל מועצת יש"ע: הדיון על הריבונות - כבר הישג גדול