מסע בין יהודים

ישראל זקוקה ליהודים נוספים. על הממשלה להשקיע מאמץ דווקא בהעלאת שומרי המצוות מארצות הרווחה. דעה

יעקב כ"ץ (כצל'ה) , כ"ח בשבט תשע"ז

מסע בין יהודים        -ערוץ 7
יעקב כ"ץ (כצל'ה)
פלאש90

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". זכינו כולנו לחיות בתוככי המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה היהודית, גדולה במובנים כמותיים יותר מיציאת מצרים.

זו מהפכה שניצניה החלו לפני כ‑200 שנה בהנהגתם של שני גדולי עולם: הבעל שם טוב והגאון מווילנה, אשר הורו לתלמידיהם לעלות לארץ ישראל, לשוב ולבנות את אבניה ולחונן את עפרה. המשכה בעליות של חלוצי ובוני הארץ בכל מרחביה, לוחמי מלחמותיה, מוסרי הנפש והגוף שבעזרת אלוקי ישראל הביאונו עד הלום.

ארץ ישראל שכבר נמצאת בידינו, בע"ה תישאר כך לעולם בזכות מסירות נפשם של חיילינו והחלוצים המתנחלים, ותהווה את הבסיס למלכות ישראל העתידית שקום תקום. עכשיו מצווים אנו למלאות הארץ החמודה, הטובה והרחבה ביהודים רבים ככל האפשר.

מלבד הצמיחה הטבעית ההולכת ומתגברת, שומה על כולנו, ממשלת ישראל, רבניה ומנהיגיה להעמיד את נושא עליית היהודים בראש מאוויינו. במיוחד הדגש צריך להיות מושם על אחינו ואחיותינו הטובעים בגלויות הדבש.

"ולציון יאמר איש ואיש יולד בה - אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה" (כתובות עה). במדינת ישראל חיים כיום כשבעה מיליון יהודים, מתוכם כ‑500,000 שהגיעו מארצות המערב, רובם שומרי מצוות, יהודים שעומדים בתפילה מדי יום, פניהם ולבם לירושלים ושפתותיהם לוחשות בתחינה ובקשה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" ו"שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן".

לצערנו רבים הם האובדים בארצות העושר והאושר. ההתבוללות מכה בנו ללא רחם. הגאון מווילנא נהג לומר לתלמידיו (כמובא בספר 'קול התור') שהגלות איננה רק חורבן לגוף אלא היא בעיקר חורבן לנשמה, והוא עצמו החל ללכת ברגליו לארץ הקודש אך לא הצליח להשלים את מסעו.

במטרופולין הגדול של ניו-יורק חיים כשני מיליון יהודים, מחציתם שומרי מצוות. מדינת ישראל צריכה וחייבת להשקיע סכומי עתק בחינוך ילדי ישראל בגלות ובניסיון להצילם מהתבוללות ונישואי תערובת.

אבל את עיקר מאמציה צריכה היא להשקיע דווקא בציבור שומרי המצוות, שיותר קל להעלותם לארץ. בציבור זה יש כמיהה טבעית לארץ ישראל, ועלינו ליצור את התמריץ שיגרום להם להגשים את אמונתם הדתית ולעלות לארצם. עלינו לבנות יישובים ושכונות שיתאימו לצביון חייהם ולעשות כל מאמץ אפשרי שיהודים שמתפללים לציון ואוהבים אותה יוכלו להגשים בה את שאיפותיהם.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7, לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי