יעברו לצוהר? מלונות אילת
יעברו לצוהר? מלונות אילתצילום: קובי פינקלר

התאחדות המלונות קוראת לבתי מלון להפסיק לעבוד עם כשרות של הרבנות - ולעבור למערך הכשרות הפרטי של ארגון "צוהר".

בגלי צה"ל דווח כי מנכ"ל ההתאחדות שלח לכל בעלי המלונות בישראל מכתב ובו הציע להם לעבור להשגחה הפרטית של צוהר.

ראש היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, רפי יוחאי, שיגר בתגובה למנכ"ל התאחדות המלונות מכתב בו הוא מבהיר כי היחידה תפעל כנגד כל מלון שיציג עצמו בכתב ככשר ללא תעודת כשרות מטעם הרבנות המוסמכת.

"ככל שבתי המלון יוצגו לציבור הרחב ככשרים בכתב בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג – 1983 ובכלל זה הצגת מסמך מטעם גוף בלתי מוסמך המעיד על כשרות המזון, אזי ינקטו צעדים כנגד בעלי המלון ובכלל זה הטלת קנסות מינהליים ופרסום דבר המכשלה ברבים", כתב יוחאי למנכ"ל ההתאחדות.

יוחאי אף הוסיף, "בהזדמנות זו אביע את פליאתי על כך שרתמת את 'צוהר' לעגלתך בעוד שבתגובה לפניית ברור עם ראשו נמצא כי המסמך כלל לא יצא על דעתם".

בנוסף, בעקבות המכתב גורמים בכירים ברבנות שוקלים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה שיפתח בחקירה פלילית נגד התאחדות המלונות וזה בגלל חוק איסור הונאה בכשרות שלא נותן אפשרות לפתיחת כשרות אחרת מלבד הרבנות.

בארגון רבני צוהר הבהירו מנגד כי לא יפתחו מערך כשרות כל עוד הדבר איננו חוקי "ארגון רבני צהר איננו אחראי לפרסומים היוצאים שלא מטעם הארגון. הארגון בוחן את כל האפשרויות וכבר הצהיר על כך בעבר".