הצעת חוק: ישיבות מועצת עיר בשידור חי

ח"כ דודי אמסלם הגיש הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, שתחייב עיריות ורשויות מקומיות לתעד ולשדר בשידור חי את כל ישיבותיהן.

חזקי עזרא , ט' באדר תשע"ז

הצעת חוק: ישיבות מועצת עיר בשידור חי-ערוץ 7
ח"כ דוד אמסלם
אלירן אהרון

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ דוד אמסלם (ליכוד), הגיש אתמול (ב') למזכירות הכנסת הצעת חוק להגברת השקיפות בישיבות מועצה ברשויות מקומיות.

לפי ההצעה, הרשות המקומית תצטרך לצלם ולשדר את ישיבות המועצה בשידור חי באתר האינטרנט של העירייה או באתר פתוח אחר (וזאת בתנאי שבאתר העירייה יופיע קישור ישיר לשידור החי). הרשות המקומית תפרסם את הקלטת השידור ותמליל הישיבה באתר האינטרנט שלה לא יאוחר משבועיים ממועד הישיבה. ההקלטה והתמליל יהיו חופשיים לצפייה ולהורדה, ויחולו עליהן זכויות יוצרים החלות על פרסומי הממשלה. ההוראות יחולו גם על ישיבות מועצה המתקיימות מחוץ למשרדי המועצה.

עוד קובע התיקון לחוק כי המועצה תהיה חייבת להכניס תושבים לישיבותיה. החוק הקיים מחייב את המועצה לאפשר לתושבים לצפות בישיבה, אך מאפשר לרשות המקומית להקרין את הישיבה על מסך מחוץ לחדר הישיבות ובכך היא למעשה פטורה מלתת לתושבים להיכנס. תיקון החוק מחייב את המועצה לאפשר לכל התושבים החפצים בכך להיכנס תמיד לישיבות מועצה.

יצוין כי ארגון 'המשמר החברתי' השתתף בהכנת הצעת החוק. הארגון נאבק להגדלת השקיפות ברשויות מקומיות שבהן הוא פעיל, יזם ופנה לחברי כנסת בבקשה לחייב את הרשויות המקומיות לשדר את ישיבות המועצה באינטרנט.

יוסי צרפתי, רכז המחלקה לשלטון מקומי במשמר החברתי: "הצעת החוק מעגנת עיקרון חשוב – העיקרון לפיו ישיבות מועצה, כגוף שלטוני, צריכות להיות פומביות. אנחנו נאבקים כדי לאפשר לתושבים להיכנס לישיבות מועצה. ואולם, רק תושבים מעטים יכולים להגיע לישיבות, ולכן יש לנצל את הטכנולוגיה המודרנית כדי שיהיה ניתן לראות גם מרחוק את מה מתרחש בהן. אנחנו מקווים שהכנסת תאשר את ההצעה החשובה שהגיש ח"כ אמסלם".