משה כחלון
משה כחלוןצילום: אלירן אהרון

שר האוצר, משה כחלון, חתם על תקנות שמגבירות את יציבות הקצבה הפנסיונית לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות.

התקנות מעגנות את המלצות הצוות להגברת הודאות בחיסכון הפנסיוני ברשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד.

הצוות המליץ לשמור על מדיניות הנפקת אגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה החדשות בשיעור כולל של 30% מהנכסים, אך להקצותם לחוסכים בצורה יעילה יותר, והכל לצד המשך בדיקה שנתית של ההשלכות על גמישות ניהול החוב הממשלתי.

התקנות קובעות כי מתוך ההנפקה האמורה יוקצו אגרות חוב מיועדות בתשואה מובטחת ל-60 אחוזים מהחיסכון של הפנסיונרים. בכך תגבר השמירה על יציבות ההכנסה של פנסיונרים בשנים שלאחר פרישה מהעבודה. בנוסף, התקנות קובעות כי חוסכים מגיל 50 ועד הפרישה יקבלו הקצאה בשיעור של עד 30 אחוז מנכסיהם של אגרות החוב המיועדות, והיתרה תוקצה לחוסכים עד גיל 50.

נציין כי עד לשנת 2024 תחולק ההקצאה לשתי קבוצות כך שפנסיונרים יקבלו 60 אחוז אגרות חוב מיועדות ושאר החוסכים יקבלו את יתרת אגרות החוב המיועדות.

במקביל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר שנועד לאפשר לחוסכים לקראת פרישה לנייד את כספם בין הקרנות השונות. הקרנות נמנעות היום לקבל חוסכים לקראת גיל הפרישה בשל עיוותים שקיימים באופן חישוב הקצבאות. ההוראות בטיוטת החוזר מבטלות עיוותים אלו.

טיוטת החוזר תאפשר ניוד כספים של חוסך לפני פרישה כך שיוכל לממש את זכות הבחירה שלו ולבחור בקרן פנסיה המתאימה לו ואף להפחית את דמי הניהול. נדגיש כי לקראת פרישה, בידי החוסך סכום החיסכון הגבוה ביותר ולכן כוח המיקוח שלו הוא גדול.

שר האוצר כחלון אמר כי "התקנות החדשות מביאות בשורה משמעותית לציבור החוסכים לפנסיה בישראל. הרפורמה תשמור על הפנסיונרים מפני זעזועים אפשריים בשווקים, תעניק וודאות ויציבות לקצבת הפנסיה שלהם וצפויה להגדיל את החיסכון הפנסיוני לעת פרישה. מדובר במהלך היסטורי שנובע מרצוננו העז לאפשר לכל אזרח להזדקן בכבוד".

מנכ"ל משרד האוצר באב"ד הוסיף: "מצאנו לנכון לשנות את מנגנון הקצאת האג"ח המיועדות במטרה לייצר יחס תחלופה גבוה באופן שינטרל תנודתיות בשוק. כך נוודא עבור הפנסיונרים קצבה יציבה לאורך שנות הפרישה".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ציינה כי "הגדלת ההקצאה באגרות החוב המיועדות לפנסיונרים ושחרור החסמים לחוסכים מבוגרים יטיבו עם הפנסיונרים והעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות. המהלך המשולב יגדיל את יציבות הקצבה בתקופת הפרישה, ויאפשר לכל הפורשים לפנסיה כוח מיקוח לבחירת הקרן המתאימה והמשתלמת להם ביותר".