הפעוט אומץ מיד לאחר לידתו
הפעוט אומץ מיד לאחר לידתוצילום: istock

מערך ייצוג הקטינים בסיוע המשפטי המייצג את הפעוט בפרשה המכונה "תינוק המריבה", הגיש לבית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף בהחלטה לבטל את צו האימוץ לתינוק כלפי אביו.

הבקשה הוגשה לאחר שעורכי הדין שמונו לשמש כמייצגי הפעוט סברו כי פסק הדין של בית המשפט העליון לא בחן את טובת הילד טרם מתן החלטתו.

הפעוט אומץ מיד לאחר לידתו. כארבעה חודשים לאחר האימוץ, נודע לאביו הביולוגי על הולדתו ועל העברתו לאימוץ. האב עתר לבית משפט לענייני משפחה בבקשה לבטל את האימוץ ולהעביר את הפעוט לחזקתו.

בית המשפט לענייני משפחה הורה בחודש אוקטובר האחרון על העברת הפעוט לחזקת האב הביולוגי. החלטה זו התהפכה בבית המשפט המחוזי, אשר פסק בראשית חודש נובמבר כי התינוק יישאר אצל ההורים המיועדים לאמצו.

האב הביולוגי ערער לבית המשפט העליון וביום ה-28.2.17, קבע בית המשפט העליון, בדעת רוב של ארבעה שופטים מתוך הרכב של חמישה, כי הפעוט, כיום בן שנה וחודשיים, יועבר לאביו הביולוגי. ראש ההרכב, המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינשטיין סבר בדעת מיעוט כי יש להותיר את האימוץ על כנו.

במשרד המשפטים מציינים כי הסיוע המשפטי, המייצג את הפעוט, מצא כי חובתו המקצועית להגיש בשם הפעוט בקשה לדיון נוסף, מאחר ולטענתם פסק הדין של בית המשפט העליון אינו דן בסוגיית טובת הפעוט ולא נבחן הנזק שעלול להיגרם לפעוט אם פסק הדין ייושם. נוסף על כך, בית המשפט לא נועץ בחוות דעת מומחים כפי שנהוג לעשות בתיקי אימוץ (בעשור האחרון כל ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון בתיקי אימוץ התבססו על חוות דעת והמלצות של מומחים מתחום הפסיכולוגיה או בריאות הנפש).

טרם הגשת הבקשה, עורכות הדין של הסיוע המשפטי התייעצו עם מומחים בתחום התפתחות הילד בישראל ובארה"ב, ותוך לבטים קשים הגיעו למסקנה שאין מנוס, וטובתו של הפעוט מחייבת הגשת בקשה לדיון נוסף, על מנת שבית המשפט עליון יבחן לעומק ועל בסיס חוות דעת מומחים, את גורלו של הפעוט.

נדגיש, כי בבקשה לדיון נוסף, הסיוע המשפטי אינו מביע עמדה מהי טובת הילד – אלא מבקש מבית המשפט לבחון עניין זה.

מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים מייצג את זכויותיהם של ילדים ובני נוער בהליכים משפטיים. בתיק זה מונו עו"ד מאיה חונגר ועו"ד לידיה רבינוביץ' מהסיוע המשפטי, לשמש כאפוטרופסות לדין לפעוט מטעם בית המשפט והסיוע המשפטי.