רב צריך להיות חבר?

בכנס השנתי של מרכז רבני אירופה באיטליה קיימו הרבנים פאנל מיוחד תחת הכותרת: "הסטודנט היהודי כאתגר".

בפאנל השתתפו יו"ר ארגון 'יהדות מזווית אחרת' הרב מרדכי דוד נויגרשל, רבה של וינה ויו"ר הנהלת אונ' לאודר ביזנז סקול הרב יעקב בידרמן ויו"ר ארגון טל בלונדון הרב יונתן טוויל.