למה אין בירור של האמת?

הרב אלישע וישליצקי מתייחס בפינתו בערוץ 7 לנושאים הבוערים שעל סדר היום הציבורי.

רפאל לוי , כ"ג באדר תשע"ז

למה אין בירור של האמת?-ערוץ 7
הרב אלישע וישליצקי
צילום: שלמה ניימרק