אילוסטרציה
אילוסטרציה פלאש 90

הכנסת אישרה הערב (שלישי) את "חוק המאכערים" בקריאה שניה ושלישית.

החוק נועד להתמודד עם תופעת ה"מאכערים", יזמים המחתימים בעלי דירות על הסכמי קדם-התקשרות למיזמי פינוי בינוי, ומונעים בהסכמים הללו לממש את הזכות באמצעות כל גורם אחר.

החוק החדש קובע גבולות לתקופה שבה הסכם כזה עם יזם יכול לכבול את הדיירים, כך שבסיומה יפקע תוקפו ויתאפשר קידומם של פרויקטים להתחדשות עירונית בידי הדיירים עצמם, או יזמים אחרים.

החוק שאושר קובע תקופות שונות לפקיעת תוקפם של הסכמי קדם התקשרות, וזאת בהתאם למידת "רצינותו" של המארגן והצלחתו בהשגת ייעדים לשם קידום העסקה.

כך למשל, הסכם עם מארגן שלא עמד באבן הדרך הראשונה, יפקע כבר בחלוף חצי שנה ממועד החתימה עם בעל הדירה הראשון באותו בית משותף.

במרבית המקרים, יהיה ההסכם בתוקף לתקופה מקסימלית של שנתיים. במקרים חריגים (בהם המארגן הוא שמבצע את התכנון לפרויקט ומצליח לעמוד באבני הדרך) יהיה ההסכם בתוקף לתקופה של עד 7 שנים.

בנוסף, החוק החדש מתמודדת עם תופעות של חתימה חפוזה ובלתי מודעת של בעלי דירות על הסכמים עם מארגנים, היעדר מידע מהותי לגבי ההסכמים ולעיתים אף ניצול של חלק מבעלי הדירות.

כך למשל, הצעת החוק מחייבת את המארגן לכנס אסיפה של בעלי הדירות בטרם החתמתם על ההסכמים, שבה ימסור להם את עיקרי ההסכם המוצע על ידו, יגלה מידע בדבר עניין אישי שיש לו בעסקה ועוד.

שרת המשפטים, איילת שקד, הסביר כי "החוק יסייע בהגנה על אזרחים מפני חוזים דרקונים מול יזמים המנצלים לרעה את חוסר הבנתם של האזרחים וכן יאפשר את פתיחת השיבר של פרויקטי התחדשות עירונית רבים. חוק זה וחוק דייר סרבן שקידמתי מסייעים בעידוד בנייה וחדשנות, שישפרו את איכות חיינו".

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, הוסיף "חוק המאכערים שם מקלות בגלגלי אלו שמנצלים אזרחים תמימים ומרוויחים על חשבונם. כעת אנחנו מסדירים את פעילותם. חוק זה הוא חלק מפעילות מקיפה שלנו להגנה על האזרח, ובראשו חוק המכר, שמגן על רוכשי הדירות, ויגיע בקרוב לקריאה שניה ושלישית. הסרת חסמים והקלה ברגולציה חיוניים למשק הישראלי בכלל ולשוק הדיור בפרט. נמשיך להתקדם ולהתייעל".