'אין תחרות בין מכללות ואוניברסיטאות'

הלמ"ס מציג נתונים לפיהן קיימת ירידה במספר המועמדים לאוניברסיטאות ועליה במועמדים למכללות. נשיא מכללת הדסה: אנחנו לא בתחרות.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ב' בניסן תשע"ז

'אין תחרות בין מכללות ואוניברסיטאות'-ערוץ 7
אילוסטרציה
פלאש 90

נתוני הלמ"ס מלמדים על ירידה דרמטית במספר המועמדים לאוניברסיטאות לעומת עלייה ניכרת במספר המועמדים במכללות. נשיא המכללה האקדמית הדסה י-ם, פרופ׳ ברטולד פרידלנדר, מתייחס בראיון לערוץ 7 לתמורות ומשמעויותיהן.

"מאז שהוקמו המכללות כמות הפונים לתואר ראשון במכללות מגיע ל-65 אחוזים", אומר פרופ' פרידלנדר הקובע כי כיום המאסה העיקרית של סטודנטים בראשית דרכם היא במכללות, ולמעשה המכללות הפכו לספק הסטודנטים למסלולי המשך התארים באוניברסיטאות השונות.

כשהוא מתבקש לשים את האצבע על הסיבה לתפנית שהתחוללה, ובעיקר כשהוא נשאל אם אין בכך עדות לקלות הכניסה למכללות לעומת הקושי לעשות זאת באוניברסיטאות המציבות רף קבלה גבוה, הוא משיב ואומר: "ההסבר האמתי הוא שהמכללות פונות לשוק העבודה. המטרה של המכללות, שהן מוסדות בסדר גודל קטן יותר, היא להנגיש את האקדמיה לכלל האוכלוסייה בישראל, תכניות פרה-אקדמית מכשירות את המועמדים לקראת לימודים באקדמיה". בנוסף, הוא מזכיר את מספרם הנמוך יחסית של הסטודנטים במכללות כנתון שגם הוא מוביל סטודנטים לבחור אפיק זה בון יוכלו לקבל יחס אישי יותר.

"המקצועות שמלמדים במכללות יותר נצרכים בשוק העבודה", ממשיך פרידלנדר ואומר. "המטרה היא להכין אוכלוסייה לשוק העבודה, להנגיש את האקדמיה לפריפרייה ולהכין בוגרים לתארים מתקדמים".

על הכנת הלומדים במכללות לשוק העבודה נשאל פרידלנדר אם בין השאר השתנה יחסו של שוק העבודה לבוגרי המכללות, וכיום הוא מבין שמדובר בתוצר אקדמי איכותי. במענה הוא מציין את קיומו של קשר הדוק בין המכללות לתעשייה ולסקטור הציבורי, "אנחנו גם עושים כל מה שצריך להכנת הבוגר למה שהשוק דורש וצריך. האינטראקציה עם הבוגרים שכבר עובדים בשטח נותנת לנו פידבק מה צריך לעשות עוד להכשרת הסטודנטים. יש לבוגרים ניסיון. המקור העיקרי שלנו למקומות עבודה הם בוגרים שלנו שעובדים במקומות שונים. הם פותחים דלת לבוגרים חדשים".

בדבריו דוחה פרופ' פרידלנדר את הטענה לפיה הרף האקדמי הנדרש במכללות נמוך ומאפשר למי שלא היה מתקבל לאוניברסיטה להשתלב במכללה. זאת על אף שבין נתוני הלמ"ס מופיע גם הנתון המלמד על ירידה במספר הבלתי מתקבלים למכללות לעומת עלייה בבלתי מתקבלים לאוניברסיטאות. לטעמו העובדה שלבוגרי המכללות אין כל בעיה להשתלב בשוק העבודה יש בה כדי ללמד שאין ממש בטענה לפיה המכללות מאפשרות לסטודנטים חלשים להיכנס בשעריהן.

בדבריו מדגיש פרופ' פרידלנדר כי אין תחירות של ממש בין המכללות לאוניברסיטאות ועל האוניברסיטאות לראות במכללות מקור יעיל וטוב לסטודנטים הממשיכים לתארי ההמשך, ומשום כך דרוש שיח הדדי בין ראשי שני האפיקים האקדמיים הללו ומשום כך גם יש להעניק למכללות את כל הכלים הקיימים באוניברסיטאות על מנת להגיע לתוצר אקדמי טוב ויעיל, בין השאר גם לטובת האוניברסיטאות עצמן. בהקשר זה הוא מעודד ומציין כי אכן מתחיל שיתוף פעולה ושיח הדדי מסוג שכזה.