קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב ברדח הוא אחד מתלמידיהם של הרב צבי יהודה והרב טאו, אך שומר על עצמאות, גיוון ומיוחדות שאינם מאפשרים לשים אותו בשום משבצת.

הרב יואל קטן , ג' בניסן תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

פני מלך חיים.

עיונים במאמר דעת אלוקים.

הרב אמנון ברדח.

ראש פינה,

שיר ושיח,

תשע"ז. 182 עמ'

(054-2878443)

בתי מדרש רבים עבר בחייו, ובשנים האחרונות פתח בראש פינה ישיבה בראשותו, שכמובן עיקר עיסוק תלמידיה הוא בלמדנות ובהלכה, אך מצודתם פרוסה, בעקבות רבם, הרבה בתוך השטח המחשבתי והרוחני, שבו מפלס לו הרב ברדח כיוון מיוחד.

ספר זה מבוסס על שיעורים רבים שהעביר הרב ברדח במסגרות שונות, והוא מאיר ומסביר בו את מאמרו של מרן הרב זצ"ל 'דעת אלוקים', על שלושת מישוריו: ההתייצבות של האדם לפגישה עם ריבונו של עולם, יחסו אל הקב"ה מצד עצמו ויחסו מצד החיזיון הרוחני שאמור למלא את רוחו.

הפרק הראשון דן בהשגה הרגשית של האדם מול בוראו, השני בהשגה השכלית, והשלישי בהשלכות של שני אלו על הבנת המאמר 'דעת אלוקים'. הוא כותב על הדמיון ועל השתפכות הנפש ועל ציפיית המשיח, במשפטים עמוקים ורחבים הדורשים עיון מדוקדק וחיבור נפשי אל הכתוב.

*****

הפילוסוף המקובל.

עיונים בספר 'קול הנבואה'.

יהודה ביטי.

ירושלים,

ספריית הילל בן חיים – הקיבוץ המאוחד,

תשע"ז. 300 עמ'

(02-5320903)

הרב ד"ר יהודה ביטי, מחנך ומרצה במסגרות שונות, הציץ בשנות לימודיו בישיבת בית אל בספר 'קול הנבואה' של הרב הנזיר, הרב דוד כהן זצ"ל, תלמידו הקרוב של מרן הראי"ה – הציץ ונפגע. הוא מצא בו שילוב של חוכמת התורה והנבואה עם חוכמתם – תאמין – של גדולי הפילוסופים בכל הדורות, הכול בהרמוניה שלמה ובשפה פשוטה וברורה.

שנים התעמק בספר 'קול הנבואה' גם בזמן לימודיו האקדמיים, ופירות לימודיו ומחקריו בו נמצאים בספר זה. המחבר מראה איך הספר משקף באופן מובהק את דמותו המיוחדת של מחברו הנזיר, ואת השיתוף והמיזוג המיוחדים של הקבלה והפילוסופיה במשנתו.

הספר כולל גם ביוגרפיה מקיפה ומרתקת של הרב הנזיר מילדותו בליטא ועד פטירתו בירושלים, כשבמרכזה חוויית פגישתו עם הרב קוק בבאזל שבשוויץ שבעקבותיה "נהפך לאיש אחר". הרב הנזיר היה ידוע מאז כאחד המלמדים בישיבת מרכז הרב בירושלים וכעורך במשך עשרות שנים של כתבי מרן הרב, אך הרב ביטי מוצא בו ובכתביו גם עומק מיוחד משל עצמו.

החלק השני של הספר עוסק בניתוח חיבורו הגדול 'קול הנבואה – ההגיון העברי השִמעי', על גלגולי עריכתו ועל מסריו העמוקים.

*****

כתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

מאגר ותוכנה.

הרב דב גולדשטיין.

קרני שומרון,

ת"ת כנגד כולם, תשע"ו

(052-2424305)

הרב גולדשטיין, נוסף לתפקידיו החינוכיים והציבוריים, ממשיך לשרת את אוהבי התורה במבחר מאגרים של מקורות תורניים. מאגר זה כולל את רוב כתבי הרב הקוק, ויש בו תוכנת חיפוש משוכללת ואפשרויות שונות להצגת חומר, השוואתו והעתקתו בדרכים המחודשות ביותר בעולם הווירטואלי.

קיימות אפשרויות שונות לגישה אל המאגרים של ההוצאה הממוחשבת 'ת"ת כנגד כולם', והן מותאמות לכל אחד על פי מטרותיו ויכולותיו, כפי שמפורט באתר: www.tora.co.il.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com