הרב שטרן לצה"ל: שמרו על קדושת המחנה

רבה של ירושלים פרסם מכתב לחיילים ולראשי הצבא. "אל לנו להטיל על בנות תפקיד לחימה, לא ביחידה נפרדת ובוודאי שלא ביחידה מעורבת".

הרב אריה שטרן , ג' בניסן תשע"ז

הרב שטרן לצה"ל: שמרו על קדושת המחנה-ערוץ 7
הרב אריה שטרן
photo by Noam Revkin Fenton/Flash 90

זכינו בדורנו בעזרת ה' לקיים את המצווה של יישוב הארץ כמאמרה על פי דברי הרמב''ן בספר המצווה, שמפרש שהמצווה היא שלא נעזבנה בידי זולתנו מן האומות, כלומר שזו מצווה כללית המוטלת על העם גם בזמן הזה.

זכות זו מחייבת אותנו להקים מדינה שיש לה צבא העומד כנגד האויבים המבקשים לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם על ידי השלוחים שהם החיילים ואנשי כוחות הביטחון.

על כן אף אנו כולנו מצווים לגבות את המתגייסים לצבא העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו ולחזק את ידם שיצליחו בכל אשר הם עושים במסגרת יחידותיהם ויבורכו מאת ה' גם באופן פרטי, כל אחד ואחד בזכות מסירותם למען הכלל.

ואל ראשי הצבא נפנה במקביל לברכם על פועלם, שחפץ ה' להבטיח את ביטחון המדינה וקיומה בידם יצליח, ואולם בצידה של ברכה ישנה ציפייה שתדעו לשמור על קדושת המחנה העוסק במצווה החשובה הזו של הגנת העם והארץ.

בדברי התורה וההלכה למדנו כי ניתן אמנם לתת לבנות תפקיד של סיוע לוגיסטי ואף זה ראוי שיהא במסגרת השירות הלאומי. אולם אל לנו להטיל עליהן את תפקיד הלחימה, לא ביחידות נפרדות ובוודאי שלא ביחידות מעורבות.

על עניין זה נאמר שדרכו של איש לכבוד ואין דרכה של אישה לכבוש, וניתן להוסיף על כך דברים הן מהבחינה של כללי הצניעות והן מבחינת הכושר הגופני החיוני לעוסקים במלחמה, אבל אין כאן המקום להאריך.

דעו וזכרו כי קדושת המחנה היא שהמבטיחה את הצלחתנו במערכה, לכן שמרו עליה ותנו לחיילים את הביטחון הצבאי והרוחני למען יצליחו בכל אשר יעשו ובכל אשר מצווים לעשות.

ובאתי בזה על החתום בברכה רבה,
אריה שטרן
הרב הראשי לירושלים

המכתב של הרב שטרן