הפגנת ההורים לילדים אוטיסטים
הפגנת ההורים לילדים אוטיסטיםצילום: פלאש 90

בעשור האחרון חלה עלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה, מ-3,949 הרשומים בשנת 2007 ל-14,269 בשנת 2016.

נתון זה עולה מהסקירה השנתית לשנת 2016 של אגף המחקר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

שיעור האנשים הרשומים עם אוטיזם באוכלוסייה שולש בתוך עשור ועלה מ-5.5 לעשרת אלפים נפש בשנת 2007 ל- 16.9 לעשרת אלפים נפש, כאשר בשנה החולפת עלה השיעור ב-1.8 לעשרת אלפים נפש.

קצב העלייה במספר הרשומים בשנים האחרונות עלה אף הוא, עם התמתנות קלה בעליה שנרשמה בשנה החולפת. כך, בשנת 2013 עלה מספר הרשומים ב-970, בשנת 2014 עלה מספרם ב-1,323, בשנת 2015 עלה מספרם בכ-2,074 ובשנת 2016 ב-1,739. העלייה מיוחסת גם לעלייה ביכולת האבחנה ובמודעות לאוטיזם, ומתועדת גם בארצות מפותחות אחרות.

בארצות הברית, שכיחות האוטיזם אצל ילדים מוערכת בכמעט אחוז וחצי: כ-146 מקרים לעשרת אלפים נפש, לעומת ארבעה מקרים לעשרת אלפים נפש בשנות השישים של המאה העשרים, כך על פי ה-CDC האמריקאי.

בהתאם לגידול באוכלוסייה, בשנת 2017 הגדיל משרד העבודה והרווחה את תקציב דיור וקהילה לאנשים עם אוטיזם ב-51 מיליון, וצפוי להגדילו שוב ב-51 מיליון ש"ח נוספים בשנת 2018, אז יסתכם התקציב בכ-350 מיליון ש"ח בשנה

כמו כן בשנת 2016 הגדיל השר חיים כץ את מספר התקנים לעו"ס לשירות אנשים עם אוטיזם מ-7 ל-117 תקנים. במסגרת הגידול בתקציב ייפתחו בשנת 2017, 17 מסגרות דיור חדשות הצפויות לתת מענה לכ-400 ילדים, מתבגרים ובוגרים עם אוטיזם. המסגרות החדשות מהוות גידול של כ-30% במערך הדיור הקיים בקהילה המיועד לאנשים על הרצף האוטיסטי.

עוד עולה מנתוני משרד העבודה והרווחה כי כ-80% מכלל האנשים עם אוטיזם המוכרים למשרד הם זכרים. מתוך האנשים עם אוטיזם, 80% הם ילדים, בני נוער וצעירים בטווח הגילים 24-0. גם התפלגות זו מוסברת בעלייה שחלה עם השנים בהיקף אבחון התופעה והעובדה שרוב האבחונים נעשים לילדים. בכל הגילים, השיעורים נמוכים יותר בקרב נקבות מאשר בקרב זכרים.