ביה"ד לעבודה: נמל אשדוד הפלה עובדות

התובעות טענו כי עובד גבר המועסק בתפקיד מקביל אליהן מקבל שכר גבוה יותר. בית הדין לעבודה קיבל את תביעתן והורה לנמל לפצותן.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ו' בניסן תשע"ז

ביה"ד לעבודה: נמל אשדוד הפלה עובדות-ערוץ 7
אפליה. נמל אשדוד
צילום: משה שי, פלאש 90

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע קיבל תביעה של שתי עובדות בנמל אשדוד שהופלו לטענתן בשכרן לעומת עובד גבר וחייב את נמל אשדוד להשוות את שכרן לשכרו של העובד המקביל אליהן בתפקידו.

העובדות מועסקות בחטיבת הלקוחות בנמל אשדוד, אחת העובדות מנהלת המכירות בנמל והשנייה מנהלת השיווק בנמל.

השתיים דרשו להשוות את שכרן לשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות, שדרגתו גבוהה יותר והוא מועסק בהסכם קיבוצי ולא בחוזה אישי.

השופט צבי פרנקל ניתח את העיסוק של התובעות ושל מנהל מחלקת שירות לקוחות וקבע שמדובר בעבודות שוות ערך ולכן יש להשוות את שכרן לשכרו.

בית הדין לא קיבל את טענת הנמל שהתובעות אינן זכאיות לשכר שווה כי בתנאי המכרז נקבע שהן תקבלנה שכר נמוך יותר. השופט קבע שחוק שכר שווה לעובדת ולעובד גובר על הסכמי שכר כולל הסכם קיבוצי וכי כל התניה הפוגעת בשכר השווה פסולה ובטלה.

השופט פרנקל קבע שהזכות לשכר שווה בין עובדת לעובד היא זכות יסוד בדיני עבודה ואין לפגוע בה, המעסיק חייב להשוות את השכר מיוזמתו גם ללא דרישה מצד העובד.

בית הדין קבע שעל הנמל להעביר את התובעות לעבודה בהסכם קיבוצי בתקן של רמ"ח וחייב את הנמל לשלם לתובעות הפרשי שכר ולהשוות את שכרן לשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות .

כמו כן חייב בית הדין את נמל אשדוד לפצות כל אחת מהתובעות בסך של 15,000 ש"ח בגין פגיעה בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחייב את הנמל בהוצאות משפט בסך של 12,000 ש"ח לכל תובעת.

מחברת נמל אשדוד נמסר בתגובה, "בית הדין קיבל את עמדת החברה בקובעו כי אין מדובר בהפליה על רקע מגדר משום שקביעת תנאי השכר היתה בטרם היה ידוע מגדרם של ממלאי התפקידים. בהתאם נדחתה תביעת התובעת לפיצוי בגין חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. כמו כן בית הדין קיבל את עמדת החברה בקובעו, כי פערי שכר הנובעים מהבדלי וותק וביצוע שעות נוספות על כל הנגזרות הנובעות מכך הינם מוצדקים ואין מקום להשוואה ביחס למרכיבים אלו בשכר. החברה פעלה בקביעת תנאי בהתאם למבנה הארגוני שנקבע על ידה קרי מינוי רמ"ח אחד בלבד למחלקת שירות לקוחות".

בתגובה נאמר עוד, "יש להבהיר כי רק עובדת אחת תבעה את העסקתה בהסכם קיבוצי ואילו עובדת שניה לא. עוד יש להבהיר כי הפער בשכר בין העובד לשתי העובדות נובע מתוספת שכר שאושרה לעובד על ידי הממונה על השכר במסגרת העברתו מהסכם אישי להסכם קיבוצי על מנת למנוע פגיעה בשכרו בעקבות זכייתו במכרז לתפקיד רמ"ח. הא ותו לא. החלטתו בית הדין כפה על החברה שינוי מהותי במבנה הארגוני שאינו נובע מצורכי העבודה. החברה תלמד את פסק הדין ואת השלכותיו ותשקול צעדיה".