מכתב אמהות לרמטכ"ל נגד בנות בקרבי

"הפקודות גורמות לפגיעות קשות בבנות ומורידות את הרף המקצועי של הלוחמים. במקום לחבר ולאחד, צה"ל נמצא קורע ומפלג".

גיל רונן , ו' בניסן תשע"ז

מכתב אמהות לרמטכ"ל נגד בנות בקרבי-ערוץ 7
נתניהו עם חיילות בבקעה
פלאש 90

קבוצת אמהות שיגרה מכתב לרמטכ"ל בו כתבה כי המדיניות הנוכחית לשילובן של נשים ביחידות קרביות גורמת לפגיעות קשות בבנות קשות ומורידה את הרף המקצועי של לוחמי צה"ל.

מדובר צה״ל נמסר כי ״המכתב טרם התקבל בלשכת הרמטכ״ל, לכשיתקבל יענה במישרין״.

להלן נוסח המכתב:

לכבוד רא"ל גדי אייזנקוט.

אנו אימהות לחיילים וחיילות, ונשות קצינים.

כנשים אשר שולחות לצה"ל את בנינו, בנותינו ובעלינו, ואף חלקנו שרתנו בצבא, נחשפנו לאחרונה למידע ולמחקרים אודות מגמת שילוב נשים ביחידות לוחמות ולהשלכות החלפת פקודת "השילוב הראוי" בפקודת "השירות המשותף".

אנו סבורות שהייעוד של צה"ל הוא שמירה על בטחון מדינת ישראל באמצעות הכרעה וניצחון האוייב, ומודאגות מהכפפת יעד זה לקידום אג'נדות שנויות במחלוקת המסיטות את צה"ל מלעסוק בתכליתו כצבא מדינת ישראל, צבא יהודי וממלכתי.

אנו חושבות שצה"ל מסמל ומוביל את אחדות ישראל על גווניה השונים של החברה הישראלית ומעצב את דמותו כצבא העם, צבא בעל ערכים מוסכמים ומשותפים. במעבר מצבא שהשכיל "לשלב" באופן ראוי נשים וגברים, הוכרע כעת כי האופן לעשות זאת הוא דווקא על ידי "שיתוף" ושוויון מוחלט בינם.

החלטה זו מונעת פרטיות מגדרית ופגיעה בתנאי השירות. מגמה זו מציבה את החיילות והחיילים במצבים מאתגרים ובלתי אפשריים בשל חיכוך מוגבר, תוך ציפייה לנורמות מוסריות גבוהות.

לצערנו, המציאות מורה אחרת.

המציאות החדשה מביאה להצבת הבנות מול רף לא הוגן ולא מותאם לרמתן המביא אותן לפגיעות קשות וגרוע מכך – להורדת הרף המקצועי של לוחמי צה"ל.

בנוסף, נגרמת פגיעה באוכלוסיות המהוות חלק ניכר מכוח האדם שבהשקפתם אינם יכולים לשרת בתנאים אלו. במקום לחבר ולאחד, צה"ל נמצא קורע ומפלג.

אנו סבורות כי השילוב בין נשים לגברים בצה"ל צריך להיות ראוי ומחייב ליישם קווי הפרדה ברורים בינם ליצירת מציאות שתאפשר שירות קרבי ביחידות המותאמות לכל מגדר על פי מעלותיו וממקסמות את התועלת שכל חייל וחיילת יכולים לתרום מעצמם לחיזוק צה"ל.

כנשים, כאימהות וכנשות קצינים ונגדים בקבע, וכן מתוך דאגה לתנאי השירות ולפגיעה בבנותינו אנו מצרות על כך שצה"ל פועל בגישת השוויון הרדיקלי המטשטשת את הייחודיות הנשית לעומת זו הגברית. מציאות זו רומסת אגב כך את הפן הנשי בהצבה מולו מודל גברי לחיקוי.

לאור האמור ומתוך כבוד והערכה לפועלך אנו מבקשות לשקול מחדש לבטל את פקודת "השירות המשותף" ולהימנע מעיצוב ערכי צה"ל כעובדה מוגמרת טרם הועלו והוכרעו במסגרת דיון ציבורי ומקצועי נרחב.

בברכה,

נשים ואימהות למען צה"ל