איצ'ה מאיר
איצ'ה מאירצילום: איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון

מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי אישרה להפקדה תכנית מתאר אזורית לניהול מי נגר וניקוז נחלים איגום וחילחול ביהודה שומרון.

המטרה היא הבטחת תפקודם של נחלים כעורקי ניקוז להולכת מים לצמצום נזקי שיטפונות הנגרמים מנגר, הבטחת המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם הן לצורך שיקום, שימור ופיתוח ערכי טבע ונוף, אקולוגיה ותרבות והן כמוקדים לפעילות נופש ופנאי.

לנחלים יש תפקיד מרכזי כעורקי ניקוז ומניעת נזקי שיטפונות הנגרמים מנגר עילי ומסחף, ומאידך גיסא תפקידים חשובים ביותר בתחומי הנוף, האקולוגיה והחברה.

איצ'ה מאיר, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביב שומרון, אמר כי "יש כאן התקדמות חשובה למרות העובדה שאזורנו עדיין מחולק, מסיבות גיאו–פוליטיות, סטטוטורית ל-A, C ו-B, חלוקה שפוגעת בניהול הנגר ובסביבה''.

"בערב פסח, חג האביב , זו המתנה היפה שקיבלנו אוהבי הארץ כאמצעי חשוב נוסף לשימור השטחים הפתוחים והנחלים ביו"ש", הוסיף מאיר.