הכותל המערבי
הכותל המערביצילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי מספרם של היהודים ברחבי העולם עומד על 14.411 מיליון.

מתוכם, 6.335 מיליון יהודים חיים בישראל, 5.7 מיליון בארה"ב, 460 אלף בצרפת, 388 אלף בקנדה, 290 אלף בממלכה המאוחדת, 181 אלף בארגנטינה, 180 אלף ברוסיה, 117 אלף בגרמניה ו-113 אלף באוסטרליה.

אוכלוסיית היהודים בעולם היום דומה לזאת שהייתה בשנת 1922. בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, מספר היהודים בעולם היה 16.6 מיליון (מתוכם 449 אלף בישראל).

בשנת 1948, ערב הקמת המדינה, מספר היהודים בעולם היה 11.5 מיליון (מתוכם 650 אלף בישראל).

הנתונים עדכניים לשנת 2015 ונאספו על ידי המדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים, המכון ליהדות זמננו ע"ש א. הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים.

צילום: הלמ"ס
צילום: הלמ"ס