הרב אברהם יוסף
הרב אברהם יוסף פלאש 90

סגן נשיא בית משפט השלום בתל אביב, השופט צחי עוזיאל, הרשיע בצהריים (ראשון) את רב העיר חולון, הרב אברהם יוסף, בשתי עבירות של הפרת אמונים.

השופט עוזיאל קבע בהכרעת הדין כי התנהלותו של הרב יוסף בנוגע לאישור שימוש בבשר המושגח על ידי כשרויות מהודרות, בכל הנוגע לבד"צ בית יוסף הנמצא בשליטת בני משפחתו, לקתה בניגוד עניינים חמור.

מדובר במעשים שנעשו בעיר חולון בה כיהן כרב העיר והאחראי על מחלקת הכשרות, וכן בעיר אור יהודה, בה מונה לשמש כממלא מקום הרב לנושא הענקת תעודות כשרות.

להכרעת הדין

"מעשיו של הנאשם הביאו לקידום גוף אחד שיש לו אינטרס לגביו ולמניעת תחרות חופשית בערים המדוברות, ומשכך פגעו הן בגופי הכשרות הפרטיים האחרים, הן בבעלי העסקים, והן בציבור צרכני הכשרות, אשר לו בעיקר חב הנאשם חובת נאמנות מתוקף תפקידו, כאשר יש לזכור כי בענייננו פגיעה זו אירעה בפועל (אם כי, כאמור, אין צורך בהוכחת התוצאה לצורך הרשעה בעבירה)", כתב השופט עוזיאל.

השופט הוסיף, "בנסיבות אלה, ברי כי מדובר במעשים אשר לפי טיבם וטבעם פוגעים בציבור, ובכלל זה באמון שלו בסדרי מנהל תקינים ובטוהר מידות, ובמעשים אשר אינם עולים בקנה אחד עם ערכים חשובים של שוויון, חופש עיסוק וחופש בחירה".

השופט עוזיאל הדגיש את מידת החומרה בעבירות וכתב, "בנוסף לדברים האמורים, גם העובדה שמדובר במדיניות שהונהגה מספר שנים ובשתי ערים (להבדיל מאירוע חד פעמי או נקודתי), על-ידי גורם בכיר שהחוק הקנה לו שיקול דעת רחב בתחום הכשרות והוא אף מחזיק במונופול מלא על נושא זה בעיר, משפיעה משמעותית על מידת הפגיעה בערכים המוגנים ומחזקת המסקנה כי להתנהגות הנאשם נלווה אותו פן מחמיר נוסף הדרוש להרשעה בעבירה של הפרת אמונים".