תושבי רמת אביב נגד הרכבת הקלה

מאות הגישו התנגדות למעבר תוואי הרכבת הקלה בתוך השכונה. לדבריהם התוואי יפגע באופן קשה ביותר בשכונה ויפלג את חלקה הצפוני והדרומי.

ערוץ 7 , כ"ט בניסן תשע"ז

עבודות הרכבת הקלה
עבודות הרכבת הקלה
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

תושבי שכונת רמת אביב בתל אביב הגישו לוועדה לתשתיות לאומיות את התנגדותם למעבר מקטע הרכבת הקלה בתוך השכונה.

את ההתנגדות הגישו התושבים באמצעות עורכות הדין ענת בירן וורד מאירוביץ סייג. היום (שלישי) מתקיים דיון בהתנגדויות לתוכנית בוועדה לתשתיות לאומיות בירושלים.

התושבים טוענים כי התוואי כפי שהוא מתוכנן גורם לפגיעה קשה מאוד במרקם השכונה, תוך פילוגה באמצעות הפרדה ממשית בין חלקה הצפוני לחלקה הדרומי, פגיעה בתנועת הרכבים והולכי הרגל, בין היתר באמצעות ביטול מעבר חצייה מרכזי, ביטול פניות לכלי רכב, ביטול נתיבי תחבורה, ביטול חניות ברחובות, יצירת עומסים ועוד.

בנוסף, התושבים טוענים כי בתקופת ההקמה צפויים מטרדים קשים ביותר כאשר המקטע נשוא ההתנגדות סומן בתסקיר ההשפעה על הסביבה כאזור המטרד הגבוה ביותר. מטרדים עתידים קשים אלו לא זוכים לטיפול במסגרת התכנית המקודמת.

זאת ועוד, התכנית מותירה שיקול דעת רחב ביותר לשינויים בתוואי הרכבת הקלה ובמרכיביה וגם זאת מבלי שקולם של התושבים יישמע ומבלי שהם כלל ידעו על שינויים קרדינאליים אלו.

תושבי רמת אביב טוענים עוד כי לידתו של התוואי מקורו בתיקון במסגרת תמ"א 23/א/4. במסגרת תיקון זה הוחלט להעביר את תוואי הרכבת הקלה ללב ליבה של שכונת המגורים וזאת מבלי שקולם של התושבים נשמע ומבלי שנמצא נימוק כלשהו ובוודאי נימוק מניח את הדעת לפגיעה הקשה שיש בשינוי זה.

לדברי עו״ד ענת בירן, ״לאחר ההחלטה על קידום הקו בלב ליבה של השכונה הרי שלכל הפחות היו אמורים להתחשב באופן מקסימאלי במאפיינים המיוחדים של השכונה ובאיכות החיים של תושביה, אלא ששיקולים חשובים אלו זכו להתעלמות מוחלטת והחלופה שנבחרה לביצוע התוואי היא החלופה הפוגעת ביותר".

״בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, על תכנית לתשתיות לאומיות להיות מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה״, אומרת עו״ד בירן, ״במקרה של רמת אביב, אמנם בוצע תסקיר אבל לא ברור מהן ההנחיות שניתנו לעריכתו, והאם התקיים דיון בממצאיו בפני הות"ל טרם העברת התכנית להשגות הציבור. כאשר בכל מקרה מהתסקיר עולה כי שיקולים מהותיים ביותר בדבר ההשפעה על תפקוד השכונה ואיכות חיי התושבים לא נבחנו.

"אין זה מתקבל על הדעת שתכנית בעלת השלכות כה מהותיות תקודם מבלי שהדברים יבחנו באופן היסודי ביותר ויתקיים לגביהם דיון מעמיק טרם העברתו להשגות הציבור", הוסיפה.