קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

ספר זה הוא הרחבה, עיבוד, הסבר והתעמקות בכמה מחלומותיו של ר' נחמן, שגם הם תורה הם, ולימוד הם צריכים.

הרב יואל קטן , ח' באייר תשע"ז

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

יהודי בלילה.

מסע בעקבות חלומותיו של ר' נחמן מברסלב.

אלחנן ניר.

תל אביב,

ידיעות ספרים, תשע"ז. 359 עמ'

(tsuf-r@yedbooks.co.il)

לא תמיד ברור למעיין מה באמת מתוך הרחבותיו של המחבר כולל ירידה לסוף דעתו של ר' נחמן וכוונת חלומותיו, ואיזה חלק נובע מהרהורי לבו של ניר עצמו.

מה שבטוח הוא שמדובר בחוויה יוצאת דופן של ריחוף-כביכול מעל ר' נחמן הישן וחולם, כשכל פרט מהחלום מוסבר ומתורגם לנו הצופים בעטו השופע של מחבר הספר.

כך למשל, חלום הכולל קבוצת כלות, כשבראשן אחת חשובה, הנכנסות ורוקדות בבית המדרש לצד הלומדים הממשיכים בלימודם (בתורת הנגלֶה דווקא!), מאפשרת למחבר לדבר על רגש מול שכל, על מקומן של הנשים ביהדות, על מקומם של הלמדנים בעולם שכולו רוחני ורגשי, ועוד ועוד. כך שכל חלום ביצירתיות שבה ניחן המחבר הוא מעט המחזיק את המרובה.

*****

קומי אורי.

נושאי יסוד בענייני התקופה והמדינה על פי המקורות וגדולי ישראל.

יצחק בן פורת.

ישראל,

דברי שיר, תשע"ז. 319 עמ'

(077-3220338)

שמונה פרקים ותשעה נספחים בספר חשוב זה, המתמודד באופן רציני ומושכל עם הטענות המבטלות את חשיבות הקמת המדינה מבחינה תורנית ויהודית, המתנגדות לאפשרות של גאולה בלי תשובה שלמה של כל העם ותחת שלטון שאינו תורני וכו' וכו'.

בצדק מעיר הרב יעקב אריאל שליט"א בהסכמתו, אחרי שהוא משבח מאוד את הספר, שעדיף להתמקד בחיוב המחייבים ולא בשלילת השוללים, בפתיחת עיני המעיינים על כל הטוב שגמלנו ה' בהקמת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות והעצמת עולם התורה שהיא הביאה עמה – ופחות בהתנצחות עם אלו שעדיין אינם מבחינים בכל הטוב הזה.

בסוף הספר נמצאות הרחבות על דמויותיהם של כשלושים רבנים מכל הגוונים המוזכרים בספר.

*****

אמונת עתיך.

כתב עת למאמרים המשלבים מחקר תורני ויישום הלכתי בארץ ישראל.

עורך: הרב יואל פרידמן.

גיליון 115 (ניסן תשע"ז).

שבי דרום (כפר דרום תובב"א),

מכון התורה והארץ,

תשע"ז. 160 עמ'

(08-6847325)

כבר הוזכרו במדור זה הגיליונות המשובחים של 'אמונת עתיך'. הלוז שבמיוחדות הזאת הוא שיתוף הפעולה הפורה בין מכונים שונים שלהם אג'נדות ועיסוקים שונים ואף מנוגדים, שכולם מתאחדים למטרה אחת של שדרוג והפצת תורת ארץ ישראל לציבור הרחב, וגם זה חלק מתהליך השלמת הגאולה – מכון התורה והארץ, פוע"ה, צמ"ת, כת"ר, משפטי ארץ, משפט לעם, כושרות, מכון המקדש, מכון שלזינגר, הליכות עם ישראל, מרכז תורה ומדינה וגם פורום חותם, שהשפעתו הציבורית הולכת וגוברת.

כרגיל, הגיליון פותח בעשרים תשובות קצרות, רובן בענייני ממונות, שמונה מאמרים על ענייני מצוות התלויות בארץ, אחרים בעסקי 'חושן משפט', כלכלה והלכה, רפואה והלכה ומקדש והלכה, ובסוף לקט של מידע יישומי בעניינים הנוגעים לברכת האילנות, יין שביעית ושטיחת ענפים בבית הכנסת בחג השבועות (למשל, במקרה שהענפים או העשבים מדיפים ריח טוב חייבים לברך עליהם את ברכת הריח המתאימה!). החוברת נחתמת בתגובות על מאמרים שהתפרסמו בגיליונות הקודמים.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com