יוזמה ממשלתית: גיור בארץ - רק ממלכתי

תזכיר הצעת חוק ממשלתית שפורסם אמש מבקש לבטל את פסיקת בג"ץ שהכירה בגיורים פרטיים שנערכו בארץ לעניין חוק השבות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו באייר תשע"ז

יוזמה ממשלתית: גיור בארץ - רק ממלכתי-ערוץ 7
הגיורים יפסלות. בית דין אורתודוקסי פרטי לגיור מרשת "גיור כהלכה"
צילום: רשת ''גיור כהלכה''

תזכיר הצעת חוק ממשלתית בנושא הגיור פורסם אמש (רביעי) ביוזמת משרד הפנים, ובו נקבע כי גיור שנעשה בישראל יוכר רק אם נערך באמצעות מערך הגיור הממלכתי.

הצעת החוק מבקשת למעשה לבטל את פסיקת בג"ץ שניתנה לפני קצת למעלה משנה, אשר קבעה כי גם גיורים אורתודוקסיים פרטיים שנערכו בישראל יוכרו לעניין חוק השבות.

עם זאת, שופטי בג"ץ התנו את ההכרה בגיורים לעניין חוק השבות בכך שנערכו בבית דין ידוע המשתייך לקהילה מוכרת.

הצעת החוק הנוכחית מבקשת ראשית "לעגן בחקיקה את קיומו של מערך הגיור הממלכתי, שהוקם מכוח החלטות הממשלה, ואת פעילותו על פי העקרונות שנקבעו בהחלטת הממשלה שאימצה את דו"ח ועדת נאמן".

בנוסף מבקשת ההצעה לקבוע כי "גיור שנערך בישראל יהיה מוכר לעניין הוראות כל דין רק אם נערך על ידי מערך הגיור הממלכתי, ולא תינתן כל נפקות חוקית לגיור שנערך בישראל שלא על ידי מערך הגיור הממלכתי".

הרב ד"ר שאול פרבר, יו"ר ארגון 'עתים', תוקף את פרסום התזכיר, "הצעת החוק הזו, אשר מקודמת על ידי חבריה החרדים של הממשלה, היא למעשה כנגד ההלכה. במשך מאות שנים פעלו במסגרת קהילות ישראל בתי דין שונים, עם גישות הלכתיות שונות - חלקם מחמירים יותר וחלקם פחות. הצד השווה היה שלבסוף כולם הכירו בגיורים של כולם, מלבד מקרים יוצאי דופן ממש. הצעת החוק הזו נועדה להעמיק את המצב הקיים של יהודים סוג א' ויהודים סוג ב' - כאלה המוכרים על ידי מוסדות המדינה וכאלה שאינם מוכרים - למרות שהלכתית אלה ואלה שווים ביהדותם. זהו אבסורד מבחינה הלכתית ומבחינה אנושית".