מי נחשב גזעי?
מי נחשב גזעי?צילום: אייסטוק

שופטת בית משפט השלום בנתניה, ליאת הר ציון, חייבה אדם שמכר כלב בטענה שהוא "גזעי", אך ללא תעודת יוחסין, להשיב את מרבית כספי המכירה לרוכשת הכלב ואף לפצותה.

התובעת רכשה כלבה שלטענת המוכר היתה כלבת פומרניין, תוך שהמוכר טוען כי מדובר בכלבה גזעית זאת למרות שאין לה תעודת יוחסין.

לאחר זמן מה התברר לאישה הרוכשת כי כלב ללא תעודת יוחסין אינו נחשב ל"גזעי". המוכר הציע לאשה להחזיר לה את כסף המכירה, 8,000 ש"ח, אם תשיב לידיו את הכלבה, אך היא סירבה בטענה שהיא כבר נקשרה לכלבה, וכי היא חוששת שאם תשיב את הכלבה למוכר הוא ימכור אותה פעם נוספת.

השופטת קיבלה את טענת התובעת כי הוטעתה לחשוב שמדובר בכלבה גזעית, בעוד שעל פי החוק כלבה ללא תעודת יוחסין איננה מוגדרת כ"גזעית", ואף קיבלה את הטענה לפיה לא ניתן במקרה הזה להורות על החזרת הכלבה והשבת הכסף.

"הנתבע היה מודע להוראות החוק, ולא מסר את כל המידע הנדרש בידי התובעת, כי על אף המצגים שניתנו לה, למעשה הוא לא מוכר לתובעת כלב גזעי כהוראות החוק. מכאן הוכח כי הנתבע הטעה את התובעת ואף הוכחה אי התאמה בהתאם לחוק המכר", כתבה השופטת.

השופטת הוסיפה וכתבה בפסק הדין, "עסקינן בגורה שנרכשה על ידי התובעת ומטבע הדברים הנסיבות אלה הן, התובעת נקשרה לכלבה והן הכלבה נקשרה לגורה. אשר על כן אין מדובר ב'חפץ' אשר ניתן להשיבו. לכן, יש לקבל את טענת התובעת כי בנסיבות אלה ההשבה אינה אפשרית ואינה סבירה".

לאור כל זאת פסקה השופטת כי על המוכר להשיב לבעלת הכלב 7,500 מתוך 8,000 השקלים אותם שילמה על הכלבה, זאת בהנחה שמחירה של כלבה שאיננה גזעית עומד על כ-500 שקלים. בנוסף קבעה השופטת כי על המוכר לפצות את הקונה בסכום של 15 אלף ש"ח, וכן לשלם לה שכר טרחת עו"ד בסך 5,000 שקלים ולהשיב לה את אגרת התביעה.