קנס על קבלנים בגין עבירת בטיחות

הצעת חוק תקדימית של משרד העבודה והרווחה בראשות השר חיים כץ להטלת עיצומים אישיים על קבלן בגין כל עבירת בטיחות באתרי בנייה.

ערוץ 7 , ט"ו באייר תשע"ז

אתר בניה
אתר בניה
פלאש90

השר חיים כץ פנה הבוקר (חמישי) לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת, בבקשה לזמן דיון דחוף ולאשר את התקנות המאפשרות הטלת אחריות אישית ועיצומים כספיים על קבלנים באתרי בנייה שנמצאו בו כשלים בטיחותיים.

גובה הקנס לקבלן יגיע עד ל-35,280 שקל בגין כל עבירת בטיחות ומנכ''ל שלא יפעל לתיקון ההפרות שנתגלו, ייקנס ברבע מהסכום שהוטל על המבצע.

לדברי שר העבודה והרווחה כץ, "התקנות מביאות הרתעה משמעותית שתאלץ את ענף הבנייה לקחת אחריות על בטיחות העובדים ויעניקו כוח ממשי למפקחים. לא נהסס להטיל קנסות כבדים בכל מקרה שבו קבלן לא יקפיד על הבטיחות".

במשרד מציינים כי העיצום הכספי הוא אמצעי אכיפה יעיל ומהיר והוא מיועד להוות סנקציה קלה יחסית להפעלה בידי הרשות המנהלית.

העיצומים הכספיים יחולו על אתר בנייה שלא ימלא אחר תקנות הבטיחות במשטחי עבודה ובגובה, בציוד ובדיקות, בהפעלת עגורנים, בחפירות והריסות ובארגון וניהול בטיחות, ובהן ההוראות הבאות:

חובת התקנת פיגום ומערכת הטפסות שיתאימו למטרה שלה הוא מיועד ובאופן המונע התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו; חובת בדיקה של הטפסות לפני היציקה; מינוי ממונה על הבטיחות באתר העבודה; איסור העסקת עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה וסופקו לו אמצעי מיגון נדרשים; איסור על הפעלת עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך; אחריות לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש בידי מבצע הבניה אישור ותעודה; גידור של כל פתח באתר הבנייה; אספקת סולמות, בדיקתם ופסילתם לשימוש של סולמות פגומים כאמור; כל עבודת גלישה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לטיפוס תרנים ועוד.