אשו וחיציו של רשב"י

השילוב בין עוצמה של תורה למלחמה באויב חורז את דרכו של עם ישראל מימי רשב"י עד למשחררי הכותל. דעה

יעקב כ"ץ (כצל'ה) , כ"ב באייר תשע"ז

אשו וחיציו של רשב"י   -ערוץ 7
יעקב כ"ץ (כצל'ה)
פלאש90

"אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה". נמצאים אנו בין חגו של הגיבור הנצחי היהודי רשב"י, איש הזוהר והאור, התנא האלוקי, ממחיי הלאומיות היהודית, איש האש והחץ, ובין חג ממשיכי דרכו, גיבורי מלחמת הגאולה מלחמת ששת הימים, משחררי ומאחדי בירתנו הקדושה ירושלים ת"ו.

גם האש שהודלקה וגם החץ שנורה על ידי רשב"י - שניהם מונעים בדלק אלוקי, מחממים ושורקים עד ימינו אלה.

רק בעם ישראל שדתו ולאומיותו חד הם, יכולים וחייבים האש הרוחנית והחץ הלוחמני לדור בכפיפה אחת. שתי תכונות אלה, הרוח היהודית הבלתי מתכלה וגבורת מחזיקי הקשת והחץ, הם שנתנו וממשיכים לתת כוח לאומה הישראלית לחזור לכור מחצבתה, לארצה, שפתה, תורתה ואלוקיה.

בהסתכלות ארוכת שנים של אלפי שנות גלות, השפלה וביזוי שהביאו עלינו הרומאים, ובהצלחתם אחרי קרבות קשים ועקובים מדם להביא לחורבנה של ארץ ישראל, הכחדת מיליוני תושביה היהודים והגליית הנותרים, היה לכאורה גם עלינו לקום ולהכריז על ניצחונה של השפחה על בת הגבירה והבכירה.

אלא שריבונו של עולם לא הסיר חסדיו והבטחתו מאיתנו שלמרות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, הקב"ה מצילנו מידם.

את הכינוי בספר שמואל "עדינו העצני" דורשת הגמרא על דוד המלך, שכשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה - היה מקשה עצמו כעץ.

הצלחתו של עם ישראל לשחזר במהלך הדורות דמויות המצטיינות בצורה יוצאת דופן בתכונות הרוחניות ובתכונות המעשיות והבאתן לשלמות אחת, היא זו שנתנה כוח לרשב"י ולתלמידיו בדורות שאחריו להחזיק מעמד ולא להיכנע, ולזכות ולראות בהיעלמותה של קיסרות רומי הגדולה מעל במת ההיסטוריה ובחזרתה של האומה היהודית לנחלתה ולשפתה.

תיאור הניצחון של רשב"י וממשיכיו על הרומאים הוא כשאנו חוזים באש ובאור הגדולים העולים מרחבת קברו של רשב"י ובהתכנסותם של רבבות עמך בית ישראל מכל הגוונים והדעות השונות: תולדות אהרן, חסידויות שונות, ליטאים, ספרדים, אשכנזים, חילונים, מסורתיים, דתיים לאומיים, כולם כולם עולים למירון. המשיכה היא פנימית, רוחנית, ייחודית ואחדותית בלתי נשלטת, "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

זהו אירוע ענק שאותו מכין רשב"י בעצמו. איש לא מארגן אותו. איש לא צריך לקרוא לציבור לבוא. אנחנו רק בגדר מצטרפים ובאים.

מדליקים מדורות ברחבי הארץ כולה מתוך הכוח הרוחני הלאומי האחדותי של דוד המלך אשר חי וקיים דרך רשב"י, הממשיך לחמם ולהאיר עיניהם של ישראל, דרך גיבורי ומשחררי ירושלים לפני 50 שנה, עד הגיבורים המושלמים של בתי מדרשותינו המלאים באלפי תלמידי חכמים, הספרא והסיפא, המגשימים את תורת רבנו רשב"י עד ימינו אלה.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7, לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי