הבחירות להסתדרות: כל מה שצריך לדעת

מי רשאי להצביע והיכן? כמה קלפיות יוצבו ברחבי הארץ? ואיך מתבצעת ספירת הקולות?

ערוץ 7 , כ"ה באייר תשע"ז

שלי יחימוביץ'
שלי יחימוביץ'
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ביום ג' הקרוב יתקיימו הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ולתפקיד יושב-ראש ההסתדרות, עליו מתמודדים היו"ר המכהן אבי ניסנקורן וחבר הכנסת שלי יחימוביץ'.

ועדת הבחירות המרכזית של ההסתדרות ונעמת ערוכה לקליטתם של 535,307 בעלי ובעלות זכות בחירה, בהם עובדים וגמלאים.

להגברת נגישות הקלפיות ברחבי הארץ, ועדת הבחירות אישרה הצבה של 2,123 קלפיות מנהריה ועד אילת.

ביום הבחירות, הקלפיות ייפתחו בהדרגה החל מהשעה 05:00 ועד השעה 08:00 בבוקר וייסגרו בהדרגה מהשעה 16:00 ועד השעה 22:00 בערב.

מי רשאי להצביע בבחירות למוסדות ההסתדרות?

כל חברי וחברות ההסתדרות, כהגדרתם בחוקת הארגון, אשר הצטרפו להסתדרות לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות, והפרישו דמי חבר חודשיים לפחות שלושה חודשים במהלך השנה שקדמה ליום הבחירות.

היכן מצביעים?

בעלי ובעלות זכות הבחירה רשאים להצביע בקלפי באזור מגוריהם, במידה והם מופיעים בפנקס הבוחרים השייך לאזור קלפי זה. אפשרות נוספת היא להצביע בקלפי במקום העבודה או בקלפי ניידת בהתאם להודעה לבוחר/ת.

איך אפשר לבדוק את הזכאות להצבעה ואת מיקום הקלפי?

לכל בעלי זכות הבחירה נשלחה הודעה לבוחר/ת המציינת את כתובת הקלפי ואת שעות ההצבעה. במידה והודעה לבוחר/ת לא הגיעה ליעדה, ניתן לברר את הזכאות ואת מיקום הקלפי באמצעות אתר האינטרנט של ועדת הבחירות, בכתובת: https://elec.histadrut.org.il/. באתר זה ניתן למצוא גם את רשימת הקלפיות המלאה לצד שעות הפעילות של כל אחת מהקלפיות. כמו כן ניתן יהיה להתקשר ביום הבחירות לחדר המצב של ההסתדרות (2383*).

האם ניתן להצביע ללא ההודעה לבוחר?

אין חובה להצטייד בהודעה לבוחר/ת בעת ההגעה לקלפי. לצורך מימוש זכות ההצבעה, ההזדהות בפני ועדת הקלפי מתבצעת באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, תעודת חבר כנסת, תעודת חייל או קצין ובלבד שהתעודות הנ"ל נושאות תמונה).

לצורך בקרה ומניעת כפילויות בהצבעה, פרטי כל מצביע/ה שמתייצב/ת בקלפי ייבדקו באמצעות מערכת ממוחשבת בטרם מסירת מעטפות ההצבעה. במידה ומתעוררים ספקות בקלפי מגורים באשר לזהות הבוחר/ת, ההצבעה תתבצע במעטפה למסופקים, ומעטפה זו תיבדק על ידי ועדת הקלפי לאחר תום ההצבעה, על מנת לקבוע אם היא כשרה למניין הקולות.

אופן ההצבעה וחשאיות:

לאחר הזדהות מול וועדת הקלפי, כל בוחר/ת יקבל את מעטפת ההצבעה ויוכל לגשת להצבעה חשאית מאחורי פרגוד המוצב בתחנת הקלפי ומעניק פרטיות בעת הכנסת הפתק למעטפה. ההצבעה מתבצעת בפתק אחד ליו"ר ההסתדרות (פתק צהוב שעליו שם המועמד/ת – אבי ניסנקורן או שלי יחימוביץ') ובפתק נוסף לוועידת ההסתדרות ומועצת המרחב (פתק לבן שעליו שם הרשימה - "ענ" לרשימת "עוגנים" בראשות אבי ניסנקורן או "שלי" לרשימת "הבית החברתי" בראשות שלי יחימוביץ'). חברות ההסתדרות מצביעות בפתק נוסף לוועידת נעמת ולמועצת נעמת במרחב (באמצעות פתק סגול).

לאחר בחירת הפתקים והכנסתם למעטפות, משלשלים את המעטפות לתיבת הקלפי. בתום ביצוע ההצבעה, שמו/ה של המצביע/ה יסומן בפנקס הבוחרים, כמי שהצביע/ה, על ידי ועדת הקלפי. יודגש שוב כי ההצבעה היא הצבעה חשאית ולאף אדם מלבד הבוחר/ת אסור להיות נוכח בתוך תא ההצבעה בעת בחירת פתקי ההצבעה והכנסתם למעטפה.

היערכות למניעת הפרות סדר:

כ-900 סדרנים וסדרניות יוצבו במתחמי הקלפיות למען שמירה על הסדר. ועדת הבחירות נערכה לתת מענה מיידי לכל אירוע, בהתאם לדיווחים מהשטח. כמו כן, למניעת הפרות סדר נעשתה היערכות מיוחדת וירדה פקודת מבצע מהמטה הארצי במשטרת ישראל.

ספירת התוצאות:

ספירת הקולות בכל קלפי מגורים תבוצע בתחנת הקלפי על ידי ועדת הקלפי מיד לאחר גמר ההצבעה, למעט קלפיות עוברות וקלפיות במקומות עבודה. הקלפיות הנייחות והניידות במקומות העבודה מועברות בתום ההצבעה לגני התערוכה וספירת הקולות בקלפיות אלו תחל ביום ד' (24.5.2017) ועד לסיום המשוער ביום חמישי .