40 שנה לישיבת ברכת משה במעלה אדומים

לישיבה יש כאלפיים בוגרים אשר לומדים ומלמדים תורה ונמצאים בכל תחומי העשייה במדינת ישראל.

ערוץ 7 , א' בסיון תשע"ז

מאות בוגרים תלמידים וידידים ציינו השבוע את פתיחת אירועי שנת הארבעים להקמת ישיבת ההסדר במעלה אדומים.

"הייתי בחור צעיר. ישבתי ולמדתי בבית המדרש בישיבת הכותל ולפתע יד הונחה על כתפי. היה זה הרב אריה בינה, ראש ישיבת נתיב מאיר שאמר לי "קום, אתה הולך להקים ישיבה במעלה אדומים", סיפר הרב חיים סבתו, ראש הישיבה.

הרב נחום אליעזר רבינוביץ', ששימש ברבנות בחו"ל ונקרא על ידי המייסדים הרב חיים סבתו והרב יצחק שילת לעמוד בראשות הישיבה, אמר באירוע כי "הקמת הישיבה והקמת העיר במדבר יהודה הם חלק מגאולת ישראל ומהגשמת חזון הנביאים".

הוא סיפר שידידיו חששו וניסו לשכנע אותו לא לעלות ולעמוד בראש ישיבה ששכנה אז בקראוונים במדבר צחיח.

הרב יצחק שילת עמד בדבריו על רוח הישיבה, "הקו שלנו בישיבה היה מאז ומתמיד קו השכל והמידות הטובות. מישיבת מעלה אדומים לא יצאו אנשים קיצוניים ומתלהמים, לא מחפשי מחלוקות ופירודים, לא מדקלמי סיסמאות ולא מאמינים באמונות טפלות. יצאו אנשים שקולים הבוחנים דברים בקו השכל הישר ובמשקולת הצדק. היודעים לקחת אחריות ולא להאשים אחרים, המשתדלים להרבות שלום בעולם ולעסוק בבניינו של עולם כל ימיהם, כהגדרותיהם של חז"ל לדמותם של תלמידי חכמים".

ראש העיר מעלה אדומים בני כשריאל בירך את ראשי הישיבה והודה על תרומת הישיבה לעיר.

היוזמה להקמת הישיבה באה משני תושבי המקום הרב יצחק ספיר ומוני בן ארי שהיה לימים מזכ"ל גוש אמונים.

"לאחר שהקימו בסיס שיריון בסמוך למישור אדומים שכנעתי את הצבא שאם תקום אצלנו ישיבת הסדר, יהיה להם גדוד מילואים שיוכל להגיע לטנקים בתוך 18 דקות בשעת הצורך", סיפר בן ארי שאינו מציבור חובשי הכיפה.

לישיבה יש כאלפיים בוגרים אשר לומדים ומלמדים תורה ונמצאים בכל תחומי העשיה במדינת ישראל.

ברבנות, בחינוך, במדע ובכלכלה, בתקשורת ובעשיה הציבורית. רק לאחרונה מונה בוגר הישיבה, הרב רמי ברכיהו לתפקיד רב המשטרה.