יופסק השימוש במשאיות אשפה מזהמות

מחודש אוגוסט: יופסק לחלוטין השימוש במשאיות איסוף אשפה מזהמות בכל רחבי הארץ.

רעות הדר , י"ב בסיון תשע"ז

יופסק השימוש במשאיות אשפה מזהמות-ערוץ 7
משאית אשפה
צילום: ISTOCK

המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות חדשות לכל ציי הרכב העוסקים באיסוף אשפה, שבבעלותם 10 משאיות לפחות.

הוראות אלו, שניתנו ל-37 ציים, אוסרות בין השאר את השימוש במשאיות מתחת לתקן יורו 4 לזיהום אוויר, וזאת החל מאוגוסט 2017. ניתן לעמוד בהוראה זו הן על-ידי הוצאת משאיות ישנות מכלל שימוש והצטיידות במשאיות חדשות, והן על-ידי התקנת מסנני חלקיקים על משאית שאינה עומדת בתקן.

המשרד בחר להתמקד במשאיות איסוף אשפה מכיוון שהן מתאפיינות בנסיעה בשכונות מגורים בשעות בהן הזיהום גבוה. משטר הפעולה הייחודי של המשאיות כולל תאוצות ועצירות תכופות ושימוש במנוע לדחיסת אשפה ולכן פליטת הזיהום גבוהה.

כיום כל משאיות איסוף האשפה בישראל מונעות באמצעות דיזל, המתאפיין בפליטה מוגברת של חלקיקים נשימים. חלקיקים אלו נמצאו כקשורים למגוון רחב של מחלות ובכלל זה לסרטן הריאות.

משאיות אלו, מתוקף תפקידן, נוסעות ועובדות במרכזי אוכלוסייה, ועל-כן חושפות את הציבור לזיהום אוויר חמור הנפלט ממנועי הדיזל. כיום רשומות בישראל כ-1,800 משאיות איסוף אשפה - כ-15% מהן נחשבות רכב מזהם על-לפי הגדרת המשרד להגנת הסביבה.

כדי להקל על עמידה בהוראות של המשרד, מבלי לגרום לעלויות חריגות, העמידה הקרן הקיימת לישראל תקציב של 10 מיליון שקל לטובת ציי הרכב (רשויות מקומית וקבלני איסוף אשפה פרטיים). באמצעות תקציב זה, נבחרו בהליך מכרזי 10 מוסכים ברחבי הארץ, אשר יתקינו את המסננים במחיר מסובסד של עד 6,000 שקל למסנן חלקיקים (סבסוד של כ-85% מעלות המסנן). התקציב צפוי לתת מענה מספק לכל משאיות איסוף האשפה הישנות.

הוראות אלו מצטרפות להוראות קודמות לצמצום זיהום אוויר שהוציא המשרד להגנת הסביבה לפני כשנתיים ל-29 ציי הרכב הכבד בישראל, שבבעלותם 100 משאיות או אוטובוסים לפחות. בהתאם לכך, יוצא כי כחמישית מכלי הרכב הכבדים בישראל מצויים כיום תחת הוראות לצמצום זיהום אוויר מטעם המשרד להגנת הסביבה.

השר להגנת הסביבה זאב אלקין אמר, "מחקר חדש של ה-OECD קבע כי בישראל מתרחשים 2,220 מקרי מוות מוקדם בשנה כתוצאה מזיהום אוויר – מחציתם כתוצאה מפליטת מזהמים מתחבורה. המשרד להגנת הסביבה פועל לצמצום ומניעה של זיהום אוויר בישראל, הן באמצעות תקנות ורגולציה והן באמצעות תמריצים.

''המדיניות שלנו, של החמרת הדרישות מרכבי דיזל ישנים, מלווה במתן סיוע כספי – והיא הקו המנחה הכללי שיבוא לידי ביטוי גם בתוכנית הלאומית שאנו מגבשים בימים אלה להפחתת זיהום אוויר מתחבורה, בהיקף של 260 מיליון שקל", הוסיף.

יו״ר קק״ל, דני עטר, אמר כי ''לצד מחויבותנו לקידום מדיניות חברתית – ערכית ברחבי ישראל, וטיפוח המרחב הירוק, אנו רואים חשיבות גדולה בשיפור מרקם ואיכות החיים של התושבים בישראל. שיתוף הפעולה שלנו עם המשרד להגנת הסביבה הוא טבעי, ונועד לשפר את איכות החיים ואיכות האוויר של התושבים בישראל".