תקופות המעצר המנהלי לקטינים יקוצרו

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד נזרי אמר את הדברים בדיון על חוק המאבק בטרור העוסק בצווי הגבלה ומעצרים מנהליים בתוך ישראל.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ב בסיון תשע"ז

תקופות המעצר המנהלי לקטינים יקוצרו-ערוץ 7
קיצור לקטינים. נזרי
צילום: פלאש90

ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה היום (שלישי) בהכנת החלק שפוצל מהצעת חוק המאבק בטרור, הנוגע לצווי הגבלה ומעצרים מנהליים בשטחי מדינת ישראל, לקריאות שנייה ושלישית.

לפי הצעת החוק, הסמכות להורות על מעצר מנהלי תיקבע כהסדר קבע, ללא תלות בקיום מצב חירום. בנוסף, לשר הביטחון תהיה סמכות להורות בצו על הגבלות מנהליות מטעמי ביטחון (כגון הגבלות על תנועה, על החזקת חפצים, על קיום קשר עם אנשים מסוימים ועוד).

חלק ניכר מהדיון עסק בשאלת הגורם המחליט על צו מעצר מנהלי.

יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) אמר "עלינו ללכת על שביל מדוד בין ההגנה על זכויות הפרט וחרויותיו לבין הגנה על בטחון המדינה ותושביה".

סלומינסקי הציע להגביר את הפיקוח בנושא על-ידי דיווח פרטני לוועדה חסויה משותפת עם ועדת החוץ והביטחון. הוא חזר על הצעתו ליצור קבוצה של 5-4 עורכי דין "שיסכימו להתנתק מייצוג פרטי של אנשים ויהפכו לפרקליטי המערכת עם סיווג הכי גבוה- שיוכלו לקבל את כל החומר ולייצר דיון יותר מעמיק מול השופט. "זה יהיה מהפך גדול שיאפשר יותר שמירה של זכויות אדם".

חה"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) ביקש התייחסות לביקורת השיפוטית, 'עורך-דין מיוחד' והחלת החוק על אזרחי ישראל באיו"ש. "לא ייתכן שאזרח שגר בירושלים יגנו על זכויותיו ואזרח באיו"ש לא". עוד הוסיף כי "חיסרון המנגנון הוא שהוא מתקיים כולו בתוך אותו אורגן. שר הביטחון בעניין זה הוא חותמת גומי".

סמוטריץ' הציע דיווח לוועדת משנה חשאית ואמר כי "צריך לפסול את הבקשה להאצלת סמכויות למשנים ליועמ"ש ולפרקליט המדינה. עם כל הכבוד- בהינתן שאנחנו במדרג הגבוה ביותר של שלילת זכויות אם שהר הביטחון יכול לפנות עצמו מהאיום האיראני אז שגם היועמ"ש יתפנה לכך בלי הנחות ובלי האצלות".

חה"כ בני בגין (הליכוד) שאל כמה זמן עובר בין ייזום מעצר מנהלי אחרי ששב"כ אסף עובדות וגיבש עמדתו ועד הוצאתו לפועל ואמר כי לא היה רוצה להצר את מעגל המאשרים. עוד אמר כי "שר הביטחון אמור לעסוק באיומים חיצוניים על המדינה וכאן מדובר על איומים פנימיים, לכן אני מסתייג ממעורבות היתר של שיקולים הקרויים ביטחוניים".

א', יועמ"ש לשב"כ, הסביר בדיון "יש שתי סיטואציות- אחת שבאופן בהול כשבוצעו כל מהלכי החקירה ואין די ראיות גלויות להוספת ימי מעצר והעמדה לדין אבל מבחינת המידע המודיעיני הסיכון מצדיק מעצר והשנייה כשיש לנו חומר שנאסף לפני אבל נידרש לעשות חקירה ויש קצת יותר זמן אבל ההחלטה תינתן בסיום חקירה כשכל הנתונים לפנינו".

היועץ המשפטי לוועדה, עו"ד גור בליי חזר על הצעתו של חה"כ סמוטריץ' בדיוק הקודם לפיה צו המעצר המנהלי יוצא על-ידי בית משפט ולא על ידי שר הביטחון, "גם היום השופט המחוזי הוא חלק אינהרנטי מההליך כי הצו מובא לאישורו בתוך 48 שעות. הטענה שזה הופך את בית המשפט לאחראי על הביטחון אינה נכונה כמו שבמעצר פלילי המשטרה מביאה את הבקשה למעצר בפני שופט וזה לא הופך אותו לאחראי על ביטחון הפנים".

המשנה ליועמ"ש עו"ד רז נזרי, התייחס להצעה לדיווח לכנסת ואמר, "ככל שמדובר בפריסה של חומר מודיעיני זה מצריך בדיקה יותר מעמיקה. כאן מדובר על תיקים ספציפיים וזה חורג מדיווחים שניתנים בד"כ". ביחס להצעת היועמ"ש לוועדה עו"ד בליי אמר, "ככל שמדובר להכניס שופט לתהליך האישור, זה שיבוש סדר הדברים ביחסים בין הרשויות. מי שאחראי על ביטחון המדינה הוא שר הביטחון. הוא מקבל ההחלטה המנהלית ועליה יש בקרה שיפוטית כמו בכל החלטה מנהלית".

לגבי עו"ד מיוחד אמר כי חשב שיש מקום לחשיבה על ההצעה "כדי לתת מענה ולו חלקי. אנחנו בוחנים אותו באופן יסודי ויש התנגדויות רבות ממספר גורמים במערכת הממשלתית. בוועדת השרים הסברנו שאנחנו לא שוללים על הסף. אחרי עשרות שנים צריך לחשוב מחדש על שיטות העבודה שלנו. החלטת ועדת השרים הייתה שהדיון יידחה בחודשיים לאפשר ליבון".

היו"ר חה"כ סלומינסקי הגיב לדברים: "מי שחותם הוא מי שלוקח אחריות. השופט צריך לבדוק ולחקור במושגי ביטחון מדינה שלעיתים הם עניין של שעות. אני לא רוצה שופט חוקר בנושא הזה".

חה"כ סמוטריץ': "חלוקת הסמכויות ברורה ושלילת זכויות צריכה להיות בידי בית משפט. אבקש לכל הפחות כי אישור ההחלטה על-ידי בימ"ש ייעשה תוך 24 שעות ולא 48. ככל שהחומר יותר חסוי יש להדק את לוחות הזמנים. אם כל החומר קיים אתם יכולים להעביר את כל החומר משולחן שר הביטחון לשופט תוך 24 שעות כמו במעצר פלילי".

עו"ד יצחק בם מהפורום המשפטי למען ישראל, תמך בסמוטריץ' "במדינות דמוקרטיות נהוג שמי שיכול לפגוע באופן כל-כך קשה בחירות הפרט הוא בית משפט ולא אף אחד אחר. כשמדובר במעצר מניעתי, הערובה היחידה שיכולה להיות לאזרח היא השופט. אני לא מבין את החשש ממעורבות משפטית במעצר. תביאו את כל החומר שהצטבר לשופט שיחתום עליו כמו במעצר פלילי. זה הרע במיעוטו".

דן יקיר, יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח, הצטרף "אין תוקף להחלטה ללא שופט. תפקידו הוא להיות שופט חוקר ולקבל החלטה מחדש. כמו ששמענו שר הביטחון הוא חותמת גומי כאשר אפילו ראש השב"כ לא יושב אצלו. זה סוג של טקס".

לאחר דברים אלו אמר המשנה ליועמ"ש עו"ד נזרי כי "עקרונית יש טעם בדברים ואנחנו מוכנים לבדוק את הקיצור. עם זאת יש לשים לב שכשמדובר על נשיא מחוזי מדובר על כמות פחותה של שופטים אך נבדוק מול הנהלת בית המשפט". עוד בישר כי קיבל החלטה עקרונית לפיה "קטינים יקבלו קיצור תקופות מעצר מנהלי".

סלומינסקי ביקש ממשרד המשפטים לחזור לוועדה לגבי דיווח תלת חודשי לוועדה חסויה וכן לגבי האפשרות לעו"ד מיוחד שאינו חלק מהסנגוריה.