קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

כתביו של רבי קלונימוס קלמן קלמיש שפירא זצ"ל הי"ד זכו למהדורה שלמה ומתוקנת, עם מבואות ומקורות והסברים ומפתחות.

הרב יואל קטן , י"ד בסיון תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

דרשות משנות הזעם.

דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש-תש"ב.

דניאל רייזר.

ירושלים, מכללת הרצוג, יד ושם והאיגוד הלאומי למדעי היהדות,

תשע"ז. שני כרכים

(02-9937337)

רבי קלונימוס קלמן קלמיש שפירא זצ"ל הי"ד (תרמ"ט-תש"ד) היה בנו של האדמו"ר רבי אלימלך מליז'נסק, ונודע בחייו עוטי ההוד, במותו על קידוש השם, בספרים החשובים שהוציא לאור בחייו, בישיבה שהקים בוורשה ובפעילותו התורנית-חינוכית והציבורית, ובספריו שהתפרסמו לאחר השואה מהכתבים שהצליח להסתיר בקרקע הגטו לפני מותו.

כתביו אלו מהווים חיבורים הגותיים-חסידיים-חינוכיים, ועוד יותר מזה הם מהווים מצבה וצוואה של אדם גדול בענקים, שהקב"ה העמיד אותו עם אחיו בצרה וצוקה, שבהן שמר על רוחו הגבוהה ועל גדלותו התורנית.

חלק ניכר מהכתבים המוסתרים כבר יצא לאור, אך הפעם הכתבים זכו למהדורה שלמה ומתוקנת, עם מבואות ומקורות והסברים ומפתחות. הכרך השני כולל צילום הדפים ששרדו ותמלול מדויק שלהם, כולל זיהוי השינויים וההגהות שערך המחבר עצמו בכתביו המקוריים.

*****

מפירות ארץ הצבי.

'וכתבתם' – מסכת בבא בתרא.

קובץ 'חבורות' במסכת בבא בתרא

מאת תלמידי ישיבת 'בני צבי'.

בית אל, תשע"ז. 156 עמ'

(02-9975666)

הישיבה הקטנה התיכונית 'בני צבי' נוסדה לפני עשרים שנה, ומשורותיה יצאו כבר מאות בני תורה המפוזרים בישיבות ובכוללים שונים ברחבי הארץ, וחלקם גם בעולם המעשה. היא מתייחדת בשילוב של לימודים תורניים ישיבתיים איכותיים מגיל צעיר, עם הוספה לכתחילית של לימודים תיכוניים ברמה טובה. תורת ארץ ישראל באה בה לידי ביטוי בניסיון ללמוד ולחיות על פי הדרכתם של מרן הרב ושל בנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שעל שמו נקראת הישיבה.

התלמידים עסקו השנה במסכת בבא בתרא בעיון, ונדרשו גם להעביר 'חבורות' לחבריהם. השלב הבא היה העברת ה'חבורות' האלו אל הכתב, וי"ח מהן זכו להיכנס לחוברת מהודרת זו, הכוללת דיון למדני עמוק בנושאים העיקריים של המסכת: סתירת בית הכנסת, מקיף וניקף, פטור ת"ח ממיסים, כפייה על הצדקה, רוב וקרוב, מחאת ג' שנים, כללי חזקת "נעל גדר ופרץ", חלוקת ירושה על פי גורל, ועוד ועוד. כמות ואיכות.

*****

פשוט להאמין.

מדריך למאמין הרציונלי.

משה רט.

ת"א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ז. 277 עמ'

(info@ybook.co.il)

רבים הם ספרי האמונה והמחשבה שיוצאים לאור בדורנו, ורבים הם הספרים הרכּים על יהדות שמתפרסמים מזמן לזמן, כדי לקרב רחוקים לאביהם שבשמיים. ספר זה מעוניין לתפוס את המקל בשני הקצוות, בעזרת דיונים עמוקים בסגנון עכשווי ופופולרי בכל הנקודות שמטרידות את האיש החושב – אמונה והיגיון, לוגיקה, התער של אוקהם והמקסימליזם האונטולוגי, הספקנות והביקורתיות, מדע וטבע, טבעי מול על-טבעי, אמונה ודעות קדומות, כפירה וכפירה בכפירה, המובן מאליו והאמת האובייקטיבית, אמונה ואתאיזם, ועוד ועוד. הכול משולב בסיפורים מרתקים אמיתיים ובדיוניים, בעובדות היסטוריות וברגשות קוסמופוליטיים חוצי-מגזרים.

כצפוי – אחת הראיות החזקות לאמונה בבורא היא ההיסטוריה הלא-תיאמן של העם היהודי ושיבתו למרכז הבמה העולמית בימינו, כאשר עינינו רואות ופינו מלא שירה כים – כשהכול נכתב בפשוטו של מקרא שחור על גבי לבן לפני אלפי שנים, ומה עוד יש לומר? הרב ד"ר משה רט יודע לכתוב.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com

test770