מבקש מבנט לפעול. מרגי
מבקש מבנט לפעול. מרגיצילום: פלאש 90

הסוף לגביית תשלומי הורים שלא כדין. דודי כהן מנהל אגף אכיפה במשרד החינוך גילה היום בדיון שהתקיים בוועדת החינוך כי תלונות ההורים ביישוב רבבה בשומרון בדבר גביה שאינה על פי חוזרי המנכ"ל נמצאו נכונות.

הוא הוסיף כי על בתי הספר להשיב להורים את כסף שלא ניתנה תמורה עבורו. מדובר ברשת החינוך 'צביה'.

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי אמר כי הוועדה רואה בחומרה את גרירת הרגליים של משרד החינוך והעיכוב בטיפול בתלונות ההורים שהובאו לידיעת המשרד כבר לפני כשנתיים.

הוא קרא למשרד החינוך לבדוק את אופן גביית התשלומים ביישוב רבבה ולהגיש לוועדה את הממצאים בתוך 30 ימים.

עוד קרא היו"ר ח"כ יעקב מרגי לבית הספר לפתוח חשבון בנק ייעודי עבור תשלומי ההורים, שינוהל אך ורק למטרה זו. הוא גם דרש ממשרד החינוך לחדד את הנהלים בדבר גביית תשלומי הורים לקראת שנת הלימודים הבאה.

הדיון בוועדה התקיים ביוזמת הורים מהיישוב, שמחו על חוסר שקיפות בתשלומי ההורים בבתי הספר הממלכתיים ביישוב, ועל כך שלטענתם הכספים שיועדו עבור תוכניות לימוד נוספות שימשו לתשלום עבור פעולות אחרות.

שי פולטהיים, תושב רבבה ואב לשלושה ילדים סיפר, "פנינו בתלונות למשרד החינוך כבר בשנת 2015 לגבי חוסר המתאם בין השירות לבין הסכום שנגבה בפועל; שאלנו מי אמור לגבות את הכסף כי הגביה נעשתה על ידי הוועד המקומי או על ידי רשת צביה - וכן מה קורה עם הכספים שנגבו בכיתות הגבוהות ושלא אושרו בוועדת החריגים על ידי משרד החינוך".

ו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי אמר כי ועדת החינוך לא תאפשר גביה שאינה חוקית וקרא להורים להתלונן בפני ועדת החינוך ומשרד החינוך אם הם מרגישים שהגביה חורגת מהסכום המאושר או שאינה ממלאת את יעודה.

"הגביה ביישוב רבבה נעשתה שלא על פי הנהלים. מדובר בהורים במשפחות ברוכות ילדים שהמעמסה הכספית עליהם היתה בלתי נסבלת", אמר מרגי.