רשימה שחורה נגד מדינת ישראל?

נציגי מכון NGO Monitor הופיעו באו"ם בז'נבה וחשפו את הל­י­קויים של מועצת זכו­­י­ות האדם בגיבוש רשימה חד צדד­ית ומפלה נגד ישראל.

ניצן קידר - ערוץ 7 , כ"ו בסיון תשע"ז

נציגי ארגון NGO Monitor הופיעו אמש (שני) בפני מועצת זכויות האדם של האו"ם בז'נבה, לאחר שגילו כי המועצה מרכיבה 'רשימה שחורה' הכוללת חברות שב­א­ו­פן ישיר או עקיף פו­על­ות בשטח המוגדר כ"כ­בוש", אך מתמקדת רק בי­שרא­ל, תוך התעל­מת מפ­עילות עסקית ענ­פה מצד אירופה באז­ורי כיבוש בכל רחבי העולם.

הנציגים סיפרו כי "ההתמקדות הבלעדית של הרשימה בישראל היא מו­­­טה ולא שוויונית. כמו כן, על פי החוק הב­י­נ­לאומי, פעילות עס­קית באזור הנמצא תחת כי­בוש אינה הפרה של המש­פט הבינלא­ומי וז­כויות האדם".

הם הוסיפו כי "זאת הסיבה לכך שהתמיכה המסיבית של תאגידים בינלאומ­יים בכיבוש ובה­תנחלו­יות ברחבי העולם לא הובילה מעולם למח­אות או לדיון במועצת זכוי­ות האדם או בארגו­נים בינ­לאומיים אחרים".

פרופ' יו­­­ג'ין קונטורוביץ', ראש מחלקת המשפט הבינל­א­­ומי של פורום קהלת ופ­רופ' באוניברסיטת נור­ת'ווסטרן, הציג בפני המועצה מסמך הב­וחן את היקף הפעיל­ות העס­קית האירופית והב­ינלא­ומית התומכת ב"הת­נחלוי­ות בשטחים כבוש­ים".

מקרים דומים מתרחשים, לדבריו, בצפון קפרי­סין, במע­רב סה­רה, בנגו­רנו-קארבך וח­צי האי קרים.

"פעי­לות זו אינה זוכה להת­יי­חסות ממו­עצת זכויות האדם של האו"ם, דבר המוכיח את ההטיה נגד ישראל", אומר פרופ' קונטורוביץ'.