קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב ספקטור זצ"ל נמצא בליבם של בני קהילתו ושכונתו בבית שמש, ובקהלים רחבים הרבה יותר שהיו בקשר עמו בימי חייו.

הרב יואל קטן , כ"ח בסיון תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

עונג שבת.

תורת ארץ ישראל, שניים מקרא ואחד תרגום, תהילה לדוד.

הרב דוד אברהם ספקטור.

בית שמש, תשע"ז. 255 עמ'

(052-3869116)

מאז שעלה מהולנד בצעירותו והתקרב לרבו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, לא הפסיק הרב ספקטור להגות בתורה, להורות ולפסוק, לקרב ולגשר, ולהאהיב את עצמו ואת התורה שאותה ייצג בעיני כל רואיו.

בספר זה כונסו שלושה מחיבוריו הקטנים – דברי תורה קצרים לפי סדר פרשת השבוע ובהם מבוארת נקודה בפרשה הקשורה לארץ ישראל ("תורת ארץ ישראל"), רעיונות לפי סדר הפרשה הנובעים מדיוקים בתרגומים – אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, ודרשות שנישאו בקהילה בשבתות, כולל התייחסויות עדינות ורגישות לבעלי השמחה באותה שבת שהושארו במקומן.

נוסף על כך הוציאה המשפחה קובץ מאמרים בשם 'אני לדודי ודודי לי' שבו דברים שלו ועליו, והקורא מתבשם מדמות רבנית קלאסית שנשאה חן בעיני כל רואיה מכל גוני הציבור. חבל על דאבדין.

*****

שווה לכל נפש.

תפילה. חסידות בלשון עכשווית.

מאת משה שילת.

ציורים מאת הרב נחום רכל.

כפר חב"ד, תשע"ז. 150 עמ'

(054-6761351)

החסידות מציבה רף גבוה ביותר לעבודת ה' של האדם, אך גם "יורדת אל העם" ונותנת את האפשרות לכל אחד לעבוד את ה' ברמתו הוא. הספר הזה מדבר על עבודת התפילה, ובו הרב משה שילת, ממרביצי תורת החסידות הבולטים ביותר בדורנו בעיקר במגזר הסרוג, מדבר על מהותה של התפילה ועל נתיבותיה, על חלקי התפילה השונים שהם כסולם העולה מעלה מעלה ועוד ועוד.

בחסידות התפילה היא במרכז עבודת ה', והרב שילת מסביר גם את המושג החסידי "ואני תפילה" – שהאדם כולו דבוק בשכינה בתפילתו, את הקשר בין גאולה לתפילה, את הצורך לבקש - כאשר צריך לבקש, ועוד ועוד, והכול בשפה ברורה ובנעימה. מקורות מפורטים מסיימים ספר מיוחד זה.

*****

ירושלים השלמה.

לרגל מלאות יובל שנים לשחרורה ואיחודה של ירושלים בירח הנצח.

אבישי בר-אושר.

ירושלים, תשע"ז. 47 עמ'

(050-6314087)

חמישים השנים שחלפו מאז איחודה של העיר הרעידו מחדש לבבות רבים, ובעיקר לבבות שכבר רעדו אז, לפני חמישים שנה. המחבר היה ילד ירושלמי קטן בשנת תשכ"ז, אבל גם לבבו רעד אז, ורעד שוב כעבור חמישים שנה. הרעד הזה הביא לפרסום חוברת מהודרת זו, שבשיר ובמילים ובתמונות מתארת לנו איך נראתה ואיך הורגשה העיר לפני מלחמת ששת הימים – ואיך הפכה לפתע את פניה בעזרת ה' יתברך.

העיר הגדולה והיפה פורחת היום כפי שאולי לא פרחה מימיה, בנויה היום כפי שבוודאי לא הייתה בנויה מימיה, אך כל זה רק כהכנה לגאולה השלמה ולבניין השלם שאנו מצפים ומייחלים לו. לא כל התמונות בחוברת זו ידועות, חלקן נדירות ומעניינות, כמו למשל חלק מן התמונות של שטח ההפקר שהפריד בין שני חלקי העיר במשך כמעט עשרים שנה, ואיש מהיושבים בשני צדיו לא חשב שהוא ייעלם בתוך ימים ספורים מן העולם לצמיתות. אשרינו שזכינו.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com

test770