דיון בנושא תקיפות חיילים חרדיםחזקי ברוך

ועדת החוץ והביטחון דנה היום (שלישי) בתופעת ההתנכלות לחיילים חרדים. בדיון הפתיע יו"ר וועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי מש"ס, אשר תקף בחריפות רבה את הקיצונים בחברה החרדית.

"הם קיצונים לא רק בעניין הגיוס. הם ניזונים מהקיצוניות. פעם זה הגיוס, פעם זה נושא אחר. בשעתו טיפלתי בחפירות הארכיאולוגיות וגם שם מצאנו את הקיצונים שהשתלטו על הקולות השפויים. הרב שמידל הוא אדם פרקטי, אך הקיצונים לא נתנו מנוח. ואז כשפגענו להם במוטיבציה הכלכלית - הם נעלמו", ציין מרגי.

בעניין הגיוס אמר מרגי כי "צריך לשבת על ראש הנחש", כלשונו. מרגי הבהיר כי אין צורך לפנות לאדמו"רים. "אנחנו מכירים התבטאויות של גדולי הרבנים שיוצאים נגד זה. אני בדילמה. מצד אחד אני שמח בפעולות היזומות. הן ברוכות. בתחבולות תעשה לך מלחמה. רק צריך לדעת כיצד לעשות זאת. פעולה יזומה ביום שישי מקוממת את המגזר כולו. וחבל".

"אני מסכים שהחברה החרדית היא נגררת. לא יוזמת. אבל בשורת התוצאה כל החרדים סובלים מהם. כמו בתחום הפשיעה, צריך למגר את הפשיעה לרווחת האזרחים - כך גם כאן. לפגוע להם בכיס. לעצור להם את התזרימים התקציביים. צריך לפגוע להם בכל המישורים. אין להם בעיה עם מעצרים. צריך לפגוע היכן שזה כואב", הסביר.

לדבריו, "מי שרוצה ללמוד - שישב וילמד. מי שרוצה להתגייס - מי אני שאומר לו לא להתגייס. אני באתי לכאן כדי לעודד אתכם ולחזק את ידכם. תמשיכו לעשות מה שאתם עושים - רק בתבונה ובשום שכל".