הרב ברוך אפרתי
הרב ברוך אפרתיצילום: ערוץ אורות

בכנס בנושא "אנחנו והעם היהודי בתפוצות – לאן" שהתקיים אתמול נשא דברים הרב שלמה ריסקין, ראש מוסדות 'אור תורה סטון' ובהם גם התייחסות לזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי, אליהם התייחס כשותפים וכחלק בלתי נפרד מעם ישראל.

ביומן ערוץ 7 התייחס הרב ברוך אפרתי, ראש רבני 'דרך אמונה', לדבריו של הרב ריסקין בהם נאמר בין השאר: "היהודי האמריקאי הממוצע יכול להבין שהאורתודוכסיה בישראל היא היהדות הממוסדת בישראל, אבל הוא לא מוכן לקבל את העובדה שמי שמשתייך לזרם אחד, ומתפלל באופן שונה לא יוכל לקבל מקום מכובד בכותל המערבי. יש מקום לתפילות שונות בבית התפילה של הקב"ה. אני רב אורתודוכסי גאה מאוד, אבל אני רואה את הרפורמים והקונסרבטיבים כשותפים שלי וכחלק מישראל ולא מוכן לקטלג אותם כאפיקורסים וגויים כפי שעושה הממסד הרבני הדתי".

את התייחסותו לדבריו של הרב ריסקין פותח הרב אפרתי בדברי הערכה לרב ריסקין ואומר: "הרב ריסקין הוא בעל זכויות מאוד רבות בבניית העיר אפרת ובקירוב הרבה אנשים ליהדות, והדבר הזה חשוב מאוד ועומד לזכותו. יחד עם זאת, אמירה של דברים כאלה חייבת הרהור בתוך הציונות הדתית, והנקודה הראשונה היא מהו הויכוח בכלל עם הרפורמים והקונסרבטיבים. האם הרב ריסקין מתווכח איתם על נקודת היעד? האם יש ויכוח בכלל על השאלה לאן אנחנו הולכים. אני חושב שהרב ריסקין, כמו הרבה רבנים ליבראליים בציונות הדתית, לא מתווכחים עם הרפורמים על נקודת היעד. שניהם מבקשים לשנות חלקים מהתורה וההלכה כדי שהתורה תתאים לחיים שלי והוויכוח הוא רק על הקצב, כמה זמן זה ייקח. הם רוצים שהתורה תתאים לחיים שלי במקום שאשנה את חיי כדי שיתאימו לתורה".

דוגמא לדבריו מוצא הרב אפרתי ברצונו של הרב ריסקין לשנות את ברכות השחר כך שאישה תברך 'שעשני כרצונו ולא עשני גבר' וגבר יברך 'שעשני כרצונו ולא עשני אישה'. הדברים, אומר הרב אפרתי הם "שינוי מהדרכת חז"ל. הוא משנה את מהות היחס של התורה לגבר ואישה כך שיתאים לתרבות המערבית. כך בהסכמי הנישואין וכך בשינויי הלכות גיור ותחומים רבים נוספים וכך גם ביחס לשותפיו הרפורמים והקונסרבטיבים. לא רק אהבת ישראל יש כאן, אלא שותפות אידאולוגית והשאלה היא אם הציונות הדתית הקלאסית הולכת כיוון הזה ומשתפת פעולה עם הרפורמים והקונסרבטיבים?".

לדברי הרב אפרתי מתן מקום רשמי בכותל, שאינו יחס לאדם הפרטי אלא לתנועה כולה היא שיתוף פעולה עם מגמות ויעדי התנועות הללו. "אדם פרטי יכול להגיע ולהתפלל בכותל, בין אם הוא יהודי ובין אם לא, כפי שכבר קורה, אבל מדובר באנשים שמחתנים יחד עם כומר, מציאות כזו של חתונה כזו יכולה לקרות מחר בכותל הדרומי ומי שיהיה חתום על זה יהיה הרב ריסקין. אנחנו מוכנים לדבר כזה? אנחנו מוכנים לשנות את התורה המסורה לנו מדור לדור רק כדי שתתאים לערכים המערביים שלנו. גם אם זה רצוף באהבת ישראל חייבים לשמור על הגבולות"

הרב אפשרתי רואה בכך תופעה כוללת הנוגעת לרבנות הליבראלית בציונות הדתית כולה, ולטעמו יש לערוך בירור מעמיק בשורות הציונות הדתית כדי לבחון את הדרך והנתיב אליהם מובילה הגישה הזו. "כל יומיים שלושה אנחנו שומעים הצהרות שלא היו נשמעות מפי הרב ליכטנשטיין או הרב סולובייציק ובוודאי שלא הרב קוק, הרב צבי יהודה, הרב אליהו או הרב שפירא זכר צדיקים לברכה. האם אנחנו מוכנים לשנות את דרכנו? אני סבור שלא. הדרך הציונית דתית חייבת להישאר מחויבת לתורה וליראת שמים ולהלכה ובמאור פנים לשנות את תפיסת עם ישראל כך שתתאים לתורה ולא לשנות את התורה כדי שתתאים למציאות".

באשר לדבריו של הרב ריסקין אודות הצורך לחבק ולקרב את הרפורמים משום שהם חלק מעם ישראל העשוי להתבולל אם לא ננהג בהם כך, אומר הרב אפרתי כי מעשיו ופסיקותיו של הרב ריסקין הם תמיד ברוח השינויים הליבראליים ולכן לא ניתן לקבל את הפרשנות הזו. לטעמו מדובר בברית אידאולוגית בין היהדות האורתודוקסית ליבראלית לבין הזרם הרפורמי.

"צריך להפריד בין אנשים פרטיים לבין תנועה האידאולוגית. אחבק אדם רפורמי פרטי ואלמד איתו כדי לקרב אותו לתורה, כמו כל אדם מישראל, אבל כאן אנחנו לא מדברים על אנשים פרטיים. הבעיה היא שיש כאן לגיטימציה לתנועה. הרב ריסקין ורבנים דומים מודעים לכך. לא מדובר בקירוב ברמת הפרט אלא קירוב אידאולוגי וכשמדברים על מהות אין מקום להתפשר. כשמדברים על הרמה הפרטית תמיד יש מקום לחיבוק ולהכנסה של אנשים פרטיים לתוך התורה אבל לא ברמה אידאולוגית".

"התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית גורמים להתבוללות נוראה בארה"ב. זו עובדה, אז להגיד שמשתפים איתם פעולה כדי להציל. להציל את מי? הם מעודדים התבוללות, הם מקבלים החלטות שיהודיה יכולה להינשא לגוי על ידי רב. אנחנו חלק מזה? איך הוא אומר שהם לא אפיקורסיים? אם זה לא אפיקורסות אז מהי אפיקורסות? הם מחללים שבת במזיד, אוכלים ביום כיפור ואוכלים חזיר. אקבל אותם כאדם פרטי אבל כתנועה הם תנועה אפיקורסית לכל דבר. חתומים על זה רבני ישראל לדורותיהם".

בדבריו שב הרב אפרתי ומציין כי את דבריו הוא אומר "מתוך אהבה והערכה למעשיו בתחומים אחרים", אך עם זאת הוא סבור ש"יש קשר עמוק בין פשרנות בתחום ההלכתי והמחשבתי לבין קשירת קשרים אידאולוגיים עם תנועות שונות מתורת ישראל. נוצרים ורפורמים, על אף ההבדל שביניהם, יש בהם איום דומה של רצון של כוח חיצוני לחדור ולשנות את התפיסה התורנית הלכתית. אנחנו צריכים לעמוד ולבדוק מי אנחנו, גם אם הבדיקה הזו לא נעימה היא חייבת להתבצע מתוך כבוד הדדי. אנחנו שומעים בכל יום על פסק אחר שמשנה את יסודות פסיקת ההלכה בישראל. מי אנחנו? אנשי תורה שמתיישרים על פי תורה, או אנשים ליבראליים שמנסים להשתמש בתורה? הייתי רוצה לשמוע תשובה מהרב ריסקין על השאלה הזו".