כרמל שאמה הכהן
כרמל שאמה הכהןPhoto by Yoav Ari Dudkevitch / FLASH90

ישראל מנעה מחטף והונאה מצד הפלסטינים ותומכיהם באונסק"ו לקראת ההצבעה מחר (שישי) בבוקר על דרישתם להכיר בחברון היהודית ובמערת המכפלה כאתרי מורשת פלסטיניים.

לאחר עיון בהצעת ההחלטה, גילתה המשלחת הישראלית כי מפרק המלצת אונסק"ו הנכלל בה, נשמטו 'בטעות' מסקנות של דו"ח מקצועי מטעם גוף הבוחן עבור הארגון בקשות מסוג זה.

המסמך קבע שבקשת הפלסטינים לרישום מערת המכפלה וחברון כאתר מורשת פלסטיני אינה מוכיחה עמידה באף אחד משלושת הקריטריונים שבגינם מבוקש הרישום, וכמו כן מתעלמת מההיסטוריה היהודית והנוצרית במקום.

אבל, בהצעת ההחלטה המקורית לא נכללו כל המסקנות שתמכו ברובן בעמדה הישראלית, אלא דווקא משפט שאומר שלא ניתן היה לבדוק את הדברים לעומק בשל סירובה של ישראל לאפשר למשלחת אונסק"ו להיכנס לאזור.

במשך יום שלם נאבקה המשלחת הישראלית לתיקון העיוות בסדרת פגישות קשות מאד עם הנהלת הארגון שבחלקה ניסתה להיתמם ולהציג תמונה לפיה מדובר בציטוט מתוך הדו"ח שנאמן לרוח המסמך כולו - וכי בכל מקרה לא ניתן כבר לשנות את הצעת ההחלטה שכן היא הופצה בתפוצה גדולה.

לאחר דין ודברים, התערבה בנושא מנכל"ית אונסק"ו שהבינה שהעוול שנעשה לישראל עלול לגרור את הארגון לבעיות משפטיות - והורתה באופן תקדימי על עריכת ההצעה מחדש והפצתה בנוסח המתוקן.

שגריר ישראל באונסק"ו כרמל שאמה הכהן אמר לנו, "אנחנו נאבקים תוך כדי תנאים מוטים לרעתנו - לכן הגבנו בחריפות ובצורה לא דיפלומטית על הניסיון להקשות עלינו עוד יותר תוך כדי סילוף מניפולטיבי ומיתמם של העובדות".

שאמה הכהן לא חוסך במלים קשות. "מישהו בארגון פה ממש איבד את הבושה - וניסה להפוך דו"ח קטלני כלפי הפלסטינים לתמצית המלצה שקוטלת את ישראל ומצדיקה את כל כשלי הבקשה הפלסטינית. אני שמח שהיה מי שידע להתעשת באונסק"ו ולתקן את המעוות ברובו גם לא את כולו", דברי שאמה הכהן.