כנס מנהיגי חינוך בחמ"ד תשע"ז - סרט על בנות השירות הלאומי