הועדה למינוי דיינים
הועדה למינוי דייניםצילום: יחצ

הוועדה לבחירת דיינים, אשר אמורה לבחור 12 דיינים חדשים לבתי הדין הרבניים האזוריים, איננה מתכנסת עקב חילוקי דעות בין חבריה, כך נודע לערוץ 7.

הרקע לחילוקי הדעות הוא מורכב, ונוגע הן לעניינים פרסונליים והן למחלוקות עקרוניות בין הקבוצות השונות המרכיבות את הוועדה כיום.

אחד המכשולים שעמדו בדרך לכינוס הוועדה היה סגירת רשימת המועמדים. מכשול זה נפתר לכאורה על ידי הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, אשר הורה לצרף לרשימת המועמדים את כל הדיינים הכשירים לשמש כדיינים, אשר הופיעו בפני ועדות המשנה של הוועדה לבחירת דיינים.

למרות זאת, כאמור, טרם נקבע מועד לכינוס הוועדה. מהמידע שהגיע לידי ערוץ 7 עולה כי אחד הגורמים לעיכוב הוא רצונה של מפלגת ש"ס להגדיל את כוחה בוועדה לפני בחירת הדיינים החדשים.

בש"ס מקווים להחליף בחודשים הקרובים את יו"ר הוועדה השר יובל שטייניץ ואת חבר הוועדה ח"כ ישראל אייכלר ביו"ר וחבר מטעמם, וכך להגדיל את מספר הדיינים שיבחרו מטעמם.

גם בבית היהודי לא מזדרזים לכנס את הוועדה. בבית היהודי חוששים כי אובדן הרוב הציוני בוועדה, שהתרחש עם בחירת דייני בית הדין הרבני הגדול, יביא למצב שבו הדיינים הנבחרים מטעם הציונות הדתית לא יהיו הדיינים המועדפים על המפלגה. ברקע עומדת גם מחלוקת פרסונלית בשאלה מי הדיינים שיתמנו מטעם הציונות הדתית.

גורמים בציונות הדתית המעורים בנעשה בנושא הוסיפו ותהו מדוע בגלל הגזענות בציבור החרדי, והחלוקה הדיכוטומית הקיימת בו בין ספרדים ואשכנזים, חלקה של הציונות הדתית בבחירת הדיינים נגרע. לטענתם צריך היה לחלק את מספר הדיינים חצי-חצי, בין חרדים וציונים דתיים, ולא שליש-שליש-שליש, כפי שמקובל כיום.

מלשכתו של יו"ר הוועדה, השר יובל שטייניץ, נמסר בתגובה לערוץ 7, "השר שטייניץ פועל לכינוס הוועדה בהקדם".

מלשכתו של הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, נמסר "נשיא בית הדין הגדול מלין מזה תקופה ארוכה על העובדה שהוועדה למינוי דיינים איננה מתכנסת, הסמכות לכנס את הוועדה מצויה בידי יו"ר הוועדה השר יובל שטייניץ. בבתי הדין קיימת מצוקה חריפה של תקני דיינים, וגם אלה הפנויים אינם מאוישים בשל חילוקי דעות פוליטיים. נשיא בית הדין הגדול קורא ליו"ר הוועדה לכנס את הוועדה לאלתר ולבחור דיינים בהצבעה חופשית של חברי הוועדה".

מלשכתו של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, נמסר כי הרב לאו פרסם לפני חודש מכתב ובו נאמר, "לפני כחודש החלטתי לפרסם ברשומות את כל בעלי הכושר לדיינות ובכך לאפשר כינוס באופן מידי של הוועדה לבחירת דיינים ולאפשר לכל המתמודדים הזדמנות שווה בפני הוועדה". בלשכה הוסיפו כי הרב לאו דורש שהוועדה תכונס באופן מידי.

חברת הוועדה לבחירת דיינים מטעם לשכת עורכי הדין, עו"ד אפרת רוזנבלט, מסרה: "אני קוראת ליו"ר הוועדה השר שטייניץ לכנס את הוועדה בהקדם, על מנת לבחור דיינים לבתי הדין האזוריים בהתאם לתקנים הפנויים. המינויים נדרשים כדי להקל על ציבור המתדיינות והמתדיינים, וגם על הדיינים".

ח"כ רוויטל סוויד (המחנ"צ) החברה בוועדה למינוי דיינים, מסרה לערוץ 7, "אין שום מניעה לכינוס הוועדה, ומן הראוי שהוועדה אכן תמלא את חובתה, תתכנס ותמנה 12 דיינים חדשים לבית הדין האזורי. בתי הדין האזוריים עובדים תחת עומס רב, והעובדה ששיקולים לא עניינים מונעים את כינוס הוועדה פוגעת בציבור המתדיינים ובבאי בית הדין".

מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר בתגובה, "מלשכת השר שטייניץ נמסר כי בימים אלו מנסים לתאם בין הרבנים השרים וחברי הוועדה למצוא תאריך".

מלשכתה של שרת המשפטים איילת שקד לא נמסרה תגובה.