הרב אברהם יוסף
הרב אברהם יוסף פלאש 90

הפרקליטות הציגה היום (ד') בבית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הטיעון שגובש בעניינו של רב העיר חולון הרב אברהם יוסף שהורשע בעבירות של הפרת אמונים.

במסגרת הסדר הטיעון, הרב יוסף יתפטר מתפקידו כרב העיר חולון ואף ישעה עצמו מחברותו במועצת הרבנות הראשית עד סוף הקדנציה.

כמו כן הוא יתחייב שלא להתמודד על תפקיד ציבורי במהלך שבע השנים הבאות. הרב יוסף את ישלם קנס בסך 75 אלף שקלים.

לפני חודשים אחדים הורשע הרב יוסף בשתי עבירות של הפרת אמונים. השופט קבע בהכרעת הדין כי התנהלותו של הרב יוסף בנוגע לאישור שימוש בבשר המושגח על ידי כשרויות מהודרות, בכל הנוגע לבד"צ בית יוסף הנמצא בשליטת בני משפחתו, לקתה בניגוד עניינים חמור.

מדובר במעשים שנעשו בעיר חולון בה כיהן כרב העיר וכאחראי על מחלקת הכשרות, וכן בעיר אור יהודה, בה מונה לשמש כממלא מקום הרב לנושא הענקת תעודות כשרות.

"מעשיו של הנאשם הביאו לקידום גוף אחד שיש לו אינטרס לגביו ולמניעת תחרות חופשית בערים המדוברות, ומשכך פגעו הן בגופי הכשרות הפרטיים האחרים, הן בבעלי העסקים, והן בציבור צרכני הכשרות, אשר לו בעיקר חב הנאשם חובת נאמנות מתוקף תפקידו, כאשר יש לזכור כי בענייננו פגיעה זו אירעה בפועל (אם כי, כאמור, אין צורך בהוכחת התוצאה לצורך הרשעה בעבירה)", כתב השופט.