בית המכפלה בחברון. היום
בית המכפלה בחברון. היוםצילום: מיכאל דוכן

15 משפחות, ובהן כמאה בני אדם, נכנסו היום (שלישי) לבית המכפלה שבעיר חברון, במטרה לאכלס אותו.

בהודעה שפרסמו נאמר, "בית המכפלה נרכש כבר לפני מספר שנים אולם ברוב חרפה ממשלת ישראל מונעת מגורי המשפחות בבתים שרכשו, כבר למעלה מחמש שנים ללא שום צידוק מוסרי או חוקי".

"בימים אלו של שפך דם יהודי, שכול ופיסול של ממשלת ישראל אל מול אויבינו, אנו קוראים לממשלה להרים בעוז את דגל ההתיישבות והנאמנות לארץ ישראל. אל מול רצח יהודים, אל מול גמגום לאומי, אנו דורשים ממשלת ישראל לאפשר את מגורי המשפחות בבית המכפלה לאלתר", הוסיפו המשפחות.

למקום הגיעו כוחות הביטחון, אך עד לרגע זה לא ברור האם בכוונתם לפעול לפינוי הבית מהמשפחות שנכנסו אליו.

לפני כשבועיים וחצי מנעו כוחות הביטחון מיהודים לאכלס מחדש את "בית המכפלה" ואת "בית רחל ולאה" שבחברון, אשר נקנו על ידי יהודים לפני מספר שנים.

ניסיון האיכלוס בוצע בעקבות החלטת אונסק"ו בעניין מערת המכפלה וחברון, ולאחר שוועדת העררים הצבאית החליטה להורות לוועדה לרישום ראשון לחדש את הליכי רישום הבתים על שם רוכשיהם היהודים, לאחר שאלו הופסקו לפני כשנה וחצי.

בהחלטת ועדת העררים נקבע כי הוועדה לרישום ראשון התעלמה לכאורה ממסמכים הנראים כמסמכים מקוריים או מסמכים הנראים כמאושרים אישור נוטריוני ואשר היו בתיק הרישום שהוגש לוועדה לרישום ראשון.

הוועדה ציינה עוד שורה של טעויות בהחלטתה של הוועדה לרישום ראשון לסגור את תיק הרישום, בין היתר בשאלות של תוקף יפויי כוח ומעמדה של קרקע עירונית כדוגמת הקרקע עליה בנויים הבתים בחברון.

בחוות דעתו של חבר הועדה, פרופ' חיים זנדברג, נקבע, בהסכמת שני חברי הוועדה האחרים, כי יש להחזיר את תיק הרישום לוועדה לרישום ראשון על מנת שתבחן מחדש את כל המסמכים בתיק ותחליט האם ניתן לרשום את הבית על שמם של רוכשיו היהודים.