לומדים בכניסה להר הבית
לומדים בכניסה להר הביתיח"צ

אירועי הר הבית הדרמטיים הוציאו לאור הזרקורים את ישיבת הר הבית שפועלת כבר שלושה חודשים במקום הקדוש. תקדים היסטורי שמחזיר את קול התורה להר הבית.

"לא יתכן שבמקום הקדוש ביותר לעם ישראל לא תהיה ישיבה" אומר אחד ממקימי הישיבה, "אנחנו עושים הכל כדי שבכל שעות הפתיחה של ההר יהיו יהודים בהר, הם השליחים של כלל ישראל".

בישיבת הר הבית לומדים האברכים והבחורים את תורת המקדש בצורה שיטתית ויסודית, במטרה להכשיר מספר גדול של תלמידי חכמים בקיאים ומומחים בענייני המקדש שיהיו מוכנים לעבודת המקדש ברגע שתתאפשר.

בזמן הקיץ למדו בישיבה את מסכת זבחים, ובמקביל את הלכות עבודת המקדש בספר עבודה לרמב"ם. הלימוד הצמוד לעלייה להר הופך את העלייה לחוויה רוחנית גדולה.

כאשר אתה מגיע להר הבית תוך כדי עיסוק בענייני בניין בית המקדש ובהלכות מורא מקדש, החיבור אל הקודש הוא נפלא ועצום. ההלכות לגבי מיקומו המדוייק של מקום המזבח, העזרות וההיכל, לשכות הפרוכות או הכבשים, קמות לתחייה וכאילו יוצאות מן הספר אל החיים הגשמיים״, מתארים התלמידים. "ככלל אנחנו מרגישים כאן סייעתא דשמיא בלימוד, והפסוק כי מציון תצא תורה מתגשם לעינינו".

בראש הישיבה עומד הרב אליהו וובר, תלמיד חכם המשתייך לאחת המשפחות המיוחסות ומפורסמות בציבור החרדי-ליטאי. הרב וובר מוסר בכל יום שיעור בסוגיות הנלמדות בפני האברכים והבחורים הנמנים על כל חוגי הציבור כולל חרדים ודתיים ולאומיים. "אפילו תיירים עוצרים ללמוד על המקדש מי יותר ומי קצת״.

אל תוך ההר עצמו עדיין לא ניתן ליהודים לעלות עם ספרי קודש. הלימוד בתוך ההר נעשה בעל פה ומהווה חזרה על הלימוד בשער, שם אושר לתלמידים להביא עמם את הציוד הנדרש. ״עולי ההר בטהרה נהנים כולם מהקמת הישיבה במקום, מאז שהם כאן נוסף למקום צל ושתיה, כיבוד קל ודברי תורה, ההגעה והשהיה במקום הפכו לנעימים ורוחניים״, אומרים העולים.

הישיבה זוכה לתמיכת רבה של קריית ארבע לשעבר, ומגדולי רבני הציונות הדתית, הרב דב ליאור.

לתמיכה בכולל לחצו כאן