קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב חנן פורת ז"ל לא רק אמר או למד או התפלל או שר תהילים – הוא חי תהילים.

הרב יואל קטן , ד' באב תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

לחיות תהלים.

חנן פורת.

ראשון לציון, ידיעות אחרונות וספרי חמד. תשע"ז. 535 עמ'

(info@ybook.co.il)

דוד המלך בק"ן פרקיו כיוון את חייו, נתן להם טעם, ניחם אותו בשעת הצורך והרים אותו לגבהים כאשר השעה התאימה לכך. בכתביו ובשיעוריו הרבים ובהערות קצרות בשולי ספר התהילים שלו הכין חנן פירושים שלמים ומקוטעים לפרקים ולפסוקים רבים. מתוך כל אלו ערכו חברו יהודה עציון ובנו יחיעם פורת את הספר הנפלא הזה, שהוא פירוש מיוחד במינו, מלא חיים, לספר תהילים, ומצבה חיה למחברו, המחנך והמנהיג, החלוץ והלמדן, איש הרוח והמעשה, שגם בימי מחלתו האחרונה, שבהם הוסיף לכתוב פרקים מהספר, האיר באור יקרות את כל סביביו.

רוב פרקי הספר יצאו לאור כחלק מעלוני 'מעט מן האור' המשובחים שחולקו במשך שנים בבתי הכנסת, במדור 'נקודת אור במזמור'. העורכים הוסיפו מקורות והפניות וביאורים בשעת הצורך, ונספח ובו תיאורי "חיי התהילים" של חנן מפי מקורביו.

*****

מגילת איכה.

מלווה בתמונות והסברים. כולל ערבית וקינות ליל ט' באב.

עריכה: דוד בורג.

הוצאה שנייה.

קדומים, ישיבת בני חיל, תשע"ז. 95 עמ'

(eikhah1@gmail.com)

הקריאה "איכה" של ירמיהו לפני כ‑2,500 שנה נשארה אקטואלית גם בביקור הרמב"ן בארץ הקודש לפני כ‑750 שנה, וגם כאשר ביקר הסופר האמריקאי מרק טווין בארץ לפני יותר ממאה שנה ומצא עיר חרבה בארץ חרבה. הטועה יכול לטעות שכיום, שירושלים נבנית והולכת מול עינינו בעזהי"ת בתוך ישועות הקץ המגולה, גם קריאת "איכה" אינה מצלצלת כפי שהייתה פעם. לכן באה החוברת הזאת, מלאה וגדושה סיפורים והסברים וצילומים, כדי לסייע לנו לחוש בכאב הגדול על מה שעדיין חסר לנו.

כך מפורש ברש"י בתחילת המגילה שירמיה כתב על החורבן שבימיו, תוך שהוא מתנבא גם על החורבן השני ועל שאר הצרות שיגיעו לעם ישראל בעקבותיו, ולכן אפשר לדמות ולהשוות ולהקביל בין האסונות הלאומיים שאירעו לנו בהיסטוריה. הצילומים והתיאורים מהחורבנות ומהשואה ומנפילת ירושלים העתיקה בתש"ח ועוד מרשימים ו"עושים את העבודה" – הם מכניסים את הקורא לאווירה הראויה ליום האבל הלאומי שלנו.

*****

רבי לוי יצחק מברדיטשב.

היסטוריה, הגות, ספרות וניגון.

קובץ מאמרים.

עורכים: צבי מרק ורועי הורן.

ראשון לציון, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ז. 581 עמ'

(info@ybook.co.il)

אחת הדמויות הידועות ביותר בחסידות, גם לרחוקים מדרכיה, היא דמותו של רבי לוי יצחק מברדיטשב, "סנגורן של ישראל", שפעל כסנגור גם במקרים קשים שבהם ממבט ראשון אין מה לומר לזכותם. אבל ליודעים מדובר בדמות מורכבת הרבה יותר, תלמיד חכם מופלג ומקובל מעמיק, מנהיג ומחנך, הוגה ובעל מנגן, תלמידם ואחר כך רבם של גדולי הגדולים בעולם החסידות, שבמהלך השנים מציאות ודמיון התערבו בשמו, בתולדותיו, במעשיו ואף בתורותיו.

כל אלו מנסים לתקן אנשי הקתדרה לחקר החסידות על שם ר' לוי יצחק מברדיטשב שבאוניברסיטת בר-אילן, בראשות הרב פרופ' צבי מרק, איש מחקר ותורה. לשם כך אספו בקובץ זה תליסר מאמרים מחוקרי חסידות מכל הגוונים, והצליחו לבנות באמצעותם פסיפס שבו מתוארת דמותו המיוחדת של רבי לוי יצחק מכיווני מבט שונים. בנספח נוספו התווים והטקסטים של ניגוניו, בתוספת תקליטור ובו 27 ביצועים עתיקים וחדשים שלהם.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com