עזמי בשארה
עזמי בשארה פלאש 90

שר הפנים אריה דרעי (ש"ס) פנה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בבקשה לבטל את אזרחותו של חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה שנחשד בסיוע למדינת אויב ובשיתוף פעולה עם ארגוני טרור בעודו מכהן כחבר כנסת.

במכתבו ליועמ"ש מציין השר דרעי כי ''ביום 6 בינואר 2016 פנו גורמי המקצוע במשרדי למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לברר אפשרות לבטל את אזרחותו של הנדון. במענה לפנייה זו נמסר כי הפנייה תישקל לאחר שתועבר אלי עמדה מגורמי הביטחון, ולאחר השלמת תיקון חוק האזרחות בכל הנוגע לניהול הליך שלא בפני האדם שביטול אזרחותו מתבקש.

דרעי מספר כי בחודש מרץ האחרון אושר בכנסת התיקון לחוק האזרחות אשר מאפשר לנהל הליך לביטול אזרחות גם כאשר מדובר במי שיש קושי לאתרו או במי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל.

"גורמי הביטחון העבירו עמדתם העדכנית לפיה הם רואים חשיבות הרתעתית גדולה בקידום המהלך'', כתב דרעי למנדלבליט. "לאור האמור לעיל, אבקש תשובתך לעניין האפשרות לפעול לקידום המהלך של ביטול אזרחותו של הנדון''.