הרב ישראל מאיר לאו - למה התעקש משה להיכנס לארץ ישראל?