חשמל פרטי בשבת בקרוב?
חשמל פרטי בשבת בקרוב?פלאש90

תוכנית חדשה, לאספקת "חשמל כשר" בשבתות לריכוזי אוכלוסייה חרדיים ברחבי הארץ, קורמת עור וגידים בימים אלו ביוזמת "הוועדה לענייני אנרגיה בשבת", גוף המורכב מעסקנים חרדים, ובתיאום עם חברי הכנסת החרדים.

התוכנית באה לענות על צרכיהן של קהילות חרדיות הנמנעות מלצרוך חשמל בשבת מהרשת המרכזית של חברת החשמל, זאת בשל חילולי השבת המתבצעים בה.

על פי הדיווח הבוקר (ראשון) ב"ידיעות אחרונות", הכוונה היא להקים בכל שכונה ויישוב שבהם יש רוב מובהק של שומרי מסורת תחנות כוח פרטיות קטנות.

התחנות יחוברו מצד אחד לרשת הארצית, ומהצד השני לרשת סגורה של אותו יישוב. במהלך השבוע הן יופעלו בגז טבעי "רגיל" — באמצעות מערכת צינורות שגם אותה יהיה צורך להרים ולממן — ואילו בשבתות ובחגים הרשת הפנימית תקבל "חשמל כשר" רק מהתחנות הפנימיות, שיופעלו באופן אוטומטי.

התחנות ינותקו בסופי השבוע גם מרשת חלוקת הגז הטבעי הלא כשרה ויופעלו באמצעות גז טבעי דחוס שמחירו גבוה פי 3-2 ממחיר הגז הטבעי ה"רגיל". ההצעה כוללת רשימה של יישובים ושכונות שבהם יוקמו התחנות הפרטיות, בהם אלעד, בני־ברק, ביתר־עילית, בית־שמש, ירושלים, מודיעין־עילית ועוד.

את עלות ההקמה של המערכות מבקשת התוכנית לגייס באופן פרטי, אולם את עלות ההפעלה השוטפת העודפת מתכננים יוזמי הרעיון להשית באופן שווה על כל צרכני החשמל בארץ. "עלויות הניהול והתפעול של חברת החשמל, כמו גם עלות רכישת החשמל בהתאם לאישורים התעריפיים של היצרנים הפרטיים, מתחלקות, על פי כלל, בין כל הצרכנים בישראל", נכתב במסמך שהכינה הוועדה, "לפיכך, אין היגיון או הצדקה לכך שהצרכנים באזורים הרלוונטיים בלבד יצטרכו לשאת בעלויות המיוחדות".

נציין כי כיום רווחת בשכונות החרדיות תופעת ה"גנרטורים לשבת", המופעלים בדלקים מזהמים ומחוברים לרשת החשמל בחיבורים שפעמים רבות הנם בלתי תקניים. היוזמה החדשה אמורה לבטל את הצורך בפתרונות בעייתיים שכאלו.