השכר הממוצע בחודש מאי: 9,828 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים מרס-מאי 2017 ב-3.3% בחישוב שנתי. במקביל נמשכת העלייה במספר המשרות במשק.

תגיות: למ"ס שכר
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ו באב תשע"ז

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש מאי 2017 עמד השכר החודשי הממוצע הנומינלי בישראל על 9,828 ש"ח, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהנתונים, המבוססים על הדיווחים לביטוח לאומי ומקורות נוספים, כי מספר משרות השכיר בחודש מאי עמד על 3.574 מיליון.

רק 33.7 אחוז מהמשרות בחודש מאי היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע במשק.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים מרס-מאי 2017 עלה מספר משרות השכיר ב- 0.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2016-פברואר 2017.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים מרס-מאי 2017 ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2016 - פברואר 2017.